Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:306
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG306
 • Autors:

  Royes Buisán, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: Els peri-naftalens son una mena de compostos moleculars, els quals van despertar cert interès científic degut a la seva estructura. Aquestos son útils per l’estudi de les interaccions entre dos grups situats en peri-posició i veure de quina forma actuen un en front de l’altre. En aquest projecte es va prendre especial atenció en les interaccions possibles del bor o carbonil en front a dobles o triples enllaços. Es tracta de un estudi totalment nou en aquest camp dels peri-naftalens. Mai fins ara s’havia pensat en l’estudi d’aquests compostos i veure com podien interactua entre ells. No va ser possible arribar als objectius desitjats en un primer moment, encara així cal dir que tots els estudis realitzats han mostrat certa importància i ha set possible l’extracció de conclusions. A mes de tot l’aprés s’ha pensat en una possible ruta per a pròximes investigacions. Es un projecte amb molt de treball experimental amb el qual ha permès extreure conclusions per futures investigacions i continuar en la mateixa línia de treball. The Peri-naphthalenes was proved that is a molecular skeleton which is extremely useful for studying the interaction between electrophile and nucleophile groups, and in this form has the chance to study the behaviours of those, in close proximity. So in this project, it was tried to focus the attention on the possible interactions between a boron group with different substituents in a close proximity in the peri-positions such as a double or triple bond carbon-carbon. It was tried also to look at the interactions between a double bond with a carbonyl group. None has studied until this moment this type of interaction at boron or carbonyl with double or triple bonds in relative peri-positions. Successful results to obtain the target molecules have not been reached yet and try to analyse with X-Ray crystallography has not been possible to do. Nevertheless, a lot of chemistry has been done, various routes for prepare the target molecules have been investigated. The research carried in this project is important for the next studies in this area, to try to obtain the target molecules and observe the behaviour between this two groups. Los peri-naftalenos son unos compuestos moleculares los cuales despertaron gran interés científico debido a su esqueleto, el cual es muy útil para el estudio de las interacciones entre ambos grupos situados en peri-posición y ver cuál de ellos actúa como electrófilo y cual como nucleófilo. En este proyecto se centró especial atención en las interacciones posibles entre boro o carbonilo frente a dobles o triples enlaces en cercana proximidad, como es la relación 1,8 en los peri-naftalenos. Se trata de un estudio totalmente nuevo en el cual nadie se ha centrado a estudiar. Nunca hasta el momento se habían fijado en este tipo de interacciones entre boro o carbonilo frente a dobles o triples enlaces carbono-carbono. No fue posible obtener los compuestos deseados. De todas formas se extrajeron muchas conclusiones de las rutas llevadas a cabo. Además se encontró una posible ruta alternativa hacia la formación de estos compuestos. Las investigaciones realizadas en este proyecto pueden ser útiles para la continuación hacia la obtención de estos compuestos.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Fernández, Elena
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Royes Buisán, Jordi
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Síntesi i caracterització de peri-naftalè Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives Síntesis y caracterización de peri-naftalenos
  Data de la defensa del treball: 2015-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: peri-naftalè peri-naphthalene peri-naftaleno
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Synthesis and characterization of peri-naphthalene derivatives
  Director del projecte: Wallis, John
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar