Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Complejo de dinamización de la Costa Dorada interior

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3063
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3063
 • Autors:

  Ibáñez Sola-Belando, Rubén
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-01-14
  Resum: Situats al Baix Camp, s'estableix una relació entre les pedreres, petjades que l'acció de l'home ha deixat en el territorio, amb les rieres, cursos intermitents d'aigua generats de manera natural. Focalitzant en les tres rieres de Cambrils, les més importants de la zona, i detalladament en la de Maspujols, s'estudia el context social i econòmic, per a veure que el motor principal és el turisme de sol i platja, localitzat a Cambrils. Utilitzant la Riera de Maspujols com a eix de connexió entre la mar i la muntanya, es busca canviar el model turístic actual, potenciant l'ús local i posant el focus als pobles de la Costa Daurada interior. A Riudoms és son se situarà el cor del projecte, unes cabanyes per a pernoctar envoltades de camps de cultiu, secundades per un restaurant i un espai cedit a l'Escola d'Hosteleria de Cambrils per a impartir cursos complementaris al seu programa d'estudis. L'edifici té la vocació de ser un exemple a nivel ecològic i de sostenibilitat, per la qual cosa partirà de la premissa de ser totalmente reversible i autosuficient. Això es materialitzarà en l'aplicació de sistemas constructius prefabricats, i en l'ús d'energies renovables, estant totalmente desconnectat de qualsevol xarxa de subministrament. Per aconseguir un cicle tancat, els residus derivats de l'ús serán reciclats i reaprofitats per al reg dels horts d'autoproveïment. El programa será disgregat en mòduls prefabricats independents, unificats per una coberta contínua sobre la zona de pas, Tota l'estructura estarà realitzada mitjançant perfils de fusta i amb unions caragolades, per a facilitar el muntatge i garantint en tot moment la possibilitat de créixer augmentant el programa, o la reversibilitat de tot el complex. Situados en el Baix Camp, se establece una relación entre las canteras, huellas que la acción del hombre ha dejado en el territorio, con las rieras, cauces intermitentes de agua generados de manera natural. Focalizando en las tres rieras de Cambrils, las más importantes de la zona, y en detalle en la de Maspujols, se estudia el contexto social y económico, para ver que el motor principal es el turismo de sol y playa, localizado en Cambrils. Utilizando la Riera de Maspujols como eje de conexión entre el mar y la montaña, se busca cambiar el modelo turístico actual, potenciando el uso local y poniendo el foco en los pueblos de la Costa Dorada interior. En Riudoms es donde se situará el corazón del proyecto, unas cabañas para pernoctar rodeadas de campos de cultivo, apoyadas por un restaurante y un espacio cedido a la Escuela de Hostelería de Cambrils para impartir cursos complementarios a su programa de estudios. El edificio tiene la vocación de ser un ejemplo a nivel ecológico y de sostenibilidad, por lo que partirá de la premisa de ser totalmente reversible y autosuficiente. Esto se materializará en la aplicación de sistemas constructivos prefabricados, y en el uso de energías renovables, estando totalmente desconectado de cualquier red de suministro. Para conseguir un ciclo cerrado, los residuos derivados del uso serán reciclados y reaprovechados para el riego de los huertos de autoabastecimiento. El programa será disgregado en módulos prefabricados independientes, unificados por una cubierta continua sobre la zona de paso. Toda la estructura estará realizada mediante perfiles de madera y con uniones atornilladas, para facilitar el montaje y garantizando en todo momento la posibilidad de crecer aumentando el programa, o la reversibilidad de todo el complejo.
  Matèria: Allotjament rural
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Ibáñez Sola-Belando, Rubén
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Complex de dinamització de la Costa Daurada interior The dynamization complex of the inland Gold Coast
  Data de la defensa del treball: 2020-11-17
  Paraules clau: Baix Camp; riera; fusta Baix Camp; stream; wood Baix camp; riera; madera
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Complejo de dinamización de la Costa Dorada interior
  Director del projecte: Casals Roca, Raquel
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Allotjament rural
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar