Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:307
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG307
 • Autors:

  Sabaté Sancho, Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-10-15
  Resum: RESUM Avui en dia, un laboratori que estigui interessat a oferir garanties sobre la qualitat dels seus resultats i les seves competències tècniques, a més d’adquirir un cert reconeixement internacional, requerirà l’acreditació UNE1-EN2 ISO3/IEC4 17025, anomenada ISO 17025 en la seva forma simplificada. L’objectiu principal d’aquest projecte és la validació d’un mètode de determinació simultània d’onze metalls en dos tipus d’aigua: Aigua Continental i Aigua per al consum humà. Un cop validat, el laboratori sol·licitarà l’acreditació de la norma a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Després de superar aquest pas serà necessària la visita d’un equip d’auditors especialitzats, amb l’objectiu d’avaluar tots els factors que contribueixen a l’obtenció de resultats fidedignes. Finalment, sempre seguint els requeriments de l’auditor, s’utilitza el mètode amb l’objectiu de determinar els onze metalls estudiats en una mostra desconeguda. Abstract Nowadays if a laboratory wants to guarantee the quality of their results, their technical competence and to have an international reputation it requires the UNE1-EN2 ISO3/IEC4 17025 accreditation, which for simplicity is told ISO 17025. The main aim of this Project is to validate a method for the simultaneous determination of eleven metals in two different kind of water; Continental water and current drinking water. Once validated, the laboratory will apply for the accreditation of ISO 17025 to the Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). The following step will be the visits of a group of specialized auditors with the purpose of evaluate all the factors that contribute on the obtaining of the reliable results. Finally, as the auditor requires, the method will be used on the analysis of an unknown sample for determinate the eleven metals studied. 1 UNE: Acrònim de “Una Norma Espanyola” 2 EN: Normes Europees 3 ISO: Organització Internacional de Normalització 4 IEC: Comissió Electrònica Internacional Abstracto Hoy en día, un laboratorio que esté interesado en ofrecer garantías sobre la calidad de sus resultados y sus competencias técnicas además de adquirir un cierto reconocimiento internacional, requerirá la acreditación UNE1-EN2 ISO3/IEC4 17025, llamada ISO 17025 en su forma simplificada. El objetivo principal de este proyecto es la validación de un método de determinación simultánea de once metales en dos tipos de agua; Agua Continental y Agua para el consumo humano. Una vez validado, el laboratorio solicitará la acreditación de la norma a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Después de superar este paso, será necesaria la visita de un equipo de auditores especializados con el objetivo de evaluar todos los factores que contribuyen a la obtención de resultados fidedignos. Finalmente, siempre siguiendo los requerimientos del auditor, se usa el método con el objetivo de determinar los once metales estudiados en una muestra desconocida. 1 UNE: Acrònim de “Una Norma Espanyola” 2 EN: Normes Europees 3 ISO: Organització Internacional de Normalització 4 IEC: Comissió Electrònica Internacional
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Sabaté Sancho, Laia
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius Validation and Accreditation of a method for the determination of metals in different matrix by ICP-MS Validación y Acreditación de un método por ICP-MS para la determinación de metales en diferentes matrices
  Data de la defensa del treball: 2015-09-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: ICP-MS, Validació, Acreditació ICP-MS, Validation, Accreditation ICP-MS, Validación, Acreditación
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Validació i Acreditació d'un mètode per ICP-MS per la determinació de metalls en diferents matrius
  Director del projecte: Reguero de la Poza, Mar
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar