Treballs Fi de Grau> Economia

Economía Social. Las Cooperativas de Iniciativa Social. El caso La Fageda.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3088
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3088
 • Autors:

  Garcia Garcia, Pablo
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2017-02-28
  Resum: El present treball de fi de grau tracta sobre les Cooperatives sense ànim de lucre, d’iniciativa social. El Tercer Sector es una realitat molt amplia, i dins d’aquest trobem l’Economia Social, l’àmbit on s’ubica l’objecte d’estudi central. Per il·lustrar el món de les Cooperatives sense ànim de lucre, ens basarem en el cas La Fageda, com un exemple viu de la primacia dels interessos socials i colectius, per sobre del capital The present work of end of degree is about non-profit Cooperatives, of social initiative. The Third Sector is a very broad reality, where we find the non-profit Economy, where our central study object is located. To illustrate the world of non-profit Cooperatives we will use La Fageda case, as a living example of the primacy of social and collective interests, above capital. El presente trabajo de fin de grado trata sobre las Cooperativas sin ánimo de lucro, de iniciativa social. El Tercer Sector es una realidad muy amplia, y dentro de éste encontramos la Economía Social, el ámbito donde se ubica el objeto de estudio central. Para ilustrar el mundo de las Cooperativas sin ánimo de lucro, nos basaremos en el caso La Fageda, como ejemplo vivo de la primacía de los intereses sociales y colectivos, por encima del capital.
  Matèria: La Fageda (Cooperativa)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Economia
  Estudiant: Garcia Garcia, Pablo
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Economia Social. Les Cooperatives d'Inicativa Social. El cas La Fageda. Non-profit Economy. The Coperatives of social initiative. La Fageda. Economía Social. Las Cooperativas de Iniciativa Social. El caso La Fageda.
  Data de la defensa del treball: 2017-02-02
  Paraules clau: Tercer Sector, Economia Social, Cooperatives, Sense ànim de lucre, Iniciativa Social. Non-profit sector, Non-profit Economy, Cooperatives, Nonprofit, Social initiative. Tercer Sector, Economía Social, Cooperativas, Sin ánimo de lucro, Iniciativa social.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Economía Social. Las Cooperativas de Iniciativa Social. El caso La Fageda.
  Director del projecte: Lluís Carreras Roig
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  La Fageda (Cooperativa)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar