Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

El barrio de Bonavista

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3094
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3094
 • Autors:

  Pinel Sevilla, Sergio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-02-03
  Resum: Bonavista es un barrio obrero que nació a principios de los años 60 en la periferia de Tarragona, con múltiples problemáticas a nivel urbano y social. Un barrio que mira al mar pero no puede tocarlo, un barrio que luchó por conseguir equipamientos públicos que hoy se degeneran.De esta forma, intervenimos el barrio a tres niveles: se abre un camino al mar, se consolida el límite de la trama a este y sud y se regenera y complementa el tejido público en espacios vacíos deprimidos del barrio. Bonavista is a working-class neighborhood that was born in the early 60s on the outskirts of Tarragona, with multiple problems at urban and social level. A neighborhood that looks at the sea but cannot touch it, a neighborhood that struggled to obtain public facilities that today are degenerating.In this way, we intervene in the neighborhood on three levels: a path is opened to the sea, the eastern and shouthern border are consolidated, and the public fabric is regenerated and complemented in empty depressed spaces of the neighborhood. Bonavista és un barri obrer que va néixer a principis dels anys 60 a la perifèria de Tarragona, amb múltiples problemàtiques a nivell urbà i social. Un barri que mira a la mar però no pot tocar-lo, un barri que va lluitar per aconseguir equipaments públics que avui es degeneren.D'aquesta manera, intervenim el barri a tres nivells: s'obre un camí a la mar, es consolida el límit de la trama a est i sud i es regenera i complementa el teixit públic en espais buits deprimits de barri.
  Matèria: Projecte urbanístic
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: Pinel Sevilla, Sergio
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: The barrio of Bonavista El barri de Bonavista
  Data de la defensa del treball: 2020
  Paraules clau: vacío; Tarragona; Bonavista empty; Tarragona; Bonavista buit; Tarragona; Bonavista
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: El barrio de Bonavista
  Director del projecte: Pérez Sánchez, Joaquín
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Projecte urbanístic
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar