Treballs Fi de Grau> Filologies Romàniques

La figura de la mujer en el teatro áureo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3095
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3095
 • Autors:

  Badea, Anamaria Alexandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-02-08
  Resum: La figura de la dona en el teatre auri és un TFG que pretén detallar la figura de la dona a través de l'anàlisi de diferents obres del teatre dels Segles d'Or partint d'una obra tinguda com a manual en l'època, La perfecta casada, de fray Luis. Per a realitzar aquest anàlisi, en primer lloc, s'introdueix la situació de la dona en la literatura i el seu paper social en l'època àuria, apartat en el qual juga un paper molt important la lectura i extracció dels diferents tipus de dones que apareixeran a La perfecta casada, de fray Luis, i, en segon lloc, es plasmen els resultats obtinguts de la lectura i l'anàlisi de les quinze obres que componen el corpus del treball (obres que pertanyen a sis autors i a tres punts de vista diferents: Lope de Vega, Tirso de Molina i quatre dramaturgues). En definitiva, a les pautes de treball obtingudes en el primer anàlisi, s'apliquen els diferents resultats obtinguts en el segon: es classifiquen els diferents tipus de dona que podem trobar en la literatura del Segle d'Or i es exemplifiquen. D'aquest anàlisi de 35 personatges femenins s'extreuen generalitzacions de la figura de la dona en el teatre auri que serveixen de contrast en les conclusions finals. The present final degree project intends to detail the figure of the woman through the analysis of different plays of Spain’s Golden Age starting from a play taken like manual at the time, La perfecta casada by fray Luis. In order to carry out this analysis, we first introduce the situation of women in literature and their social role in the golden age, in which the reading and extraction of the different types of women that appear in La perfecta casada by fray Luis plays a very important role, and secondly we specify the results obtained from the reading and analysis of the fifteen plays that form the corpus of the project (plays that belong to six authors and three different points of view: Lope de Vega, Tirso de Molina and four women dramatists). Ultimately, to the work guidelines obtained of the first analysis we apply the different results obtained of the second: we classify the different types of women that we can find in Spanish Golden Age theatre and we exemplify them. From this analysis of 35 female characters we extract generalizations of the figure of women in the golden theater and we use them as a contrast in the final conclusions. El presente trabajo de final de grado pretende detallar la figura de la mujer a través del análisis de distintas obras del teatro de los Siglos de Oro partiendo de una obra tenida como manual en la época, La perfecta casada, de fray Luis. Para realizar dicho análisis, en primer lugar, se introduce la situación de la mujer en la literatura y su papel social en la época áurea, apartado en el que juega un papel muy importante la lectura y extracción de los distintos tipos de mujeres que aparecerán en La perfecta casada, de fray Luis, y, en segundo lugar, se plasman los resultados obtenidos de la lectura y el análisis de las quince obras que componen el corpus del trabajo (obras que pertenecen a seis autores y tres puntos de vista distintos: Lope de Vega, Tirso de Molina y cuatro dramaturgas). En definitiva, a las pautas de trabajo obtenidas en el primero análisis, se aplican los distintos resultados obtenidos en el segundo: se clasifican los distintos tipos de mujer que podemos encontrar en la literatura del Siglo de Oro y se ejemplifican. De este análisis de 35 personajes femeninos se extraen generalizaciones de la figura de la mujer en el teatro áureo que sirven de contraste en las conclusiones finales. No consta
  Matèria: Teatre--Aspectes antropològics
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Departament de Filologies Romàniques
  Estudiant: Badea, Anamaria Alexandra
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: La figura de la dona en el teatre auri The figure of the woman in the golden theater La figura de la mujer en el teatro áureo No consta
  Data de la defensa del treball: 2017-06-20
  Paraules clau: Dona, teatre, Barroc Woman, theater, Baroque Mujer, teatro, Barroco
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La figura de la mujer en el teatro áureo
  Director del projecte: Rodríguez-Campillo, Mª José
  Ensenyament(s): Grau en Llengua i Literatura Hispàniques
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Teatre--Aspectes antropològics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar