Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

A practical exploration of the Drop-shipping business model in e-commerce: two case studies

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3124
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3124
 • Autors:

  Genovés Navarro, Gemma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-03-25
  Resum: This paper aims to present the emerging business model of Drop-shipping and to analyze it through two real case studies, thereby discovering its main benefits and weaknesses. To achieve this, the reader will first be put into context by explaining different aspects such as its characteristics, its history, its advantages and disadvantages, the marketing implications and the differences with the traditional e-commerce model. Secondly, as a practical part of this work, two businesses based on this model will be promoted through different channels during the Black Friday and Cyber Monday 2020 campaigns. One of these has already been operating since April 2020, and the other has been created at the same time as this project. Afterwards, the revenue of each business will be presented and the net profit margin will be calculated. Finally, the conclusion of the project will be made based on the analysis and study carried out, taking into account the following factors: the investment made, the time involved and the results obtained in the two case studies. Aquest article pretén presentar el model de negoci emergent del Drop-shipping i analitzar-lo a través de dos casos pràctics reals, descobrint així els seus principals beneficis i debilitats. Per aconseguir-ho, primer es posarà en context el lector explicant diferents aspectes com les seves característiques, la seva història, els seus avantatges i inconvenients, les implicacions de màrqueting i les diferències amb el model tradicional de comerç electrònic. En segon lloc, com a part pràctica d'aquest treball, dos negocis basats en aquest model es promocionaran a través de diferents canals durant les campanyes de Black Friday i Cyber ​​Monday 2020. Un d'ells ja funciona des de l'abril de 2020, i l'altre s'ha creat al mateix temps que aquest projecte. Posteriorment, es presentaran els ingressos de cada negoci i es calcularà el marge de benefici net. Finalment, es farà la conclusió del projecte a partir de l'anàlisi i l'estudi realitzat, tenint en compte els següents factors: la inversió realitzada, el temps implicat i els resultats obtinguts en els dos casos pràctics. 
  Matèria: Comerç electrònic
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Genovés Navarro, Gemma
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Una exploració pràctica del model de negoci de Drop-shipping en el comerç electrònic: dos casos d'estudi Una exploración práctica del modelo de negocio de Drop-shipping en el comercio electrónico: dos casos de estudio
  Data de la defensa del treball: 2021
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Drop-shipping; promoció; casos pràctics Drop-shipping; promotion; case studies Drop-shipping; promoción; casos prácticos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: A practical exploration of the Drop-shipping business model in e-commerce: two case studies
  Director del projecte: Ryan, Gerard
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Comerç electrònic
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar