Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Creació d'un mitjà digital esportiu femení en català: Olympia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3127
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3127
 • Autors:

  Pasano Comes, Guillem
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-03-31
  Resum: Olympia és el mitjà de comunicació digital de l’esport femení en català. En un moment on la societat està vivint un canvi de paradigma respecte al paper de la dona, els autors d’aquest treball hem volgut afegir el nostre gra de sorra en aquest procés de la visibilització i empoderament de la dona. Precisament, un dels àmbits on la seva figura ha estat menys reconeguda i valorada és en el món de l’esport, un univers acaparat pel gènere masculí, i condensat, en la major part del temps, en un sola disciplina: el futbol. Com a creadors d’aquest projecte, volem fugir d’aquest escenari establert i d’aquesta dinàmica: les dones com a protagonistes de les principals competicions esportives de casa nostra i el nostre mitjà com a altaveu dels seus èxits, de les seves proeses i de les històries humanes que se’n deriven. Un dels punts claus del treball és el “com” tractem la informació. La diferència entre l’èxit i el fracàs està, preferentment, en la qualitat dels continguts que es publiquen. Per això, cada peça ha estat redactada amb el màxim rigor, seguint els criteris tècnics més estrictes. Però a aquesta rigidesa s’hi ha de sumar la il·lusió i la passió dels autors del treball per transmetre els valors de l’esport: lluita, companyonia, esforç o sacrifici. En el context temporal on ens trobem, Olympia no és només un mitjà escrit, sinó multiplataforma, amb continguts visuals (vídeos) i auditius (podcast), per tal de presentar al lector una experiència única, ja que no només s’informa sinó que s’entreté. Aquesta base, informació més entreteniment, és un dels binomis que té més potencial dins el mercat digital i permetrà al mitjà diferenciar-se d’altres projectes i, així, consolidar-se entre el públic. Olympia es el medio de comunicación digital del deporte femenino en catalán. En un momento en el cual la sociedad está viviendo un cambio de paradigma respecto al papel de la mujer, los autores de este trabajo hemos querido aportar nuestro granito de arena en este proceso de la visibilización y empoderamiento de la mujer. Precisamente, uno de los ámbitos donde su figura ha sido menos reconocida y valorada es en el mundo de los deportes, un universo acaparado por el género masculino, y condensado, la mayor parte del tiempo, en una única disciplina deportiva: el fútbol. Como creadores de este proyecto, queremos huir de este escenario establecido y de esta dinámica: las mujeres como protagonistas de las principales competiciones deportivas de Cataluña y nuestro medio como altavoz de sus éxitos, proezas y de las historias humanas que se derivan. Uno de los puntos clave del trabajo es el “cómo” tratamos la información. La diferencia entre el éxito y el fracaso está, preferentemente, en la cualidad de los contenidos que se publican. Por esto, cada pieza ha sido redactada con el máximo rigor, siguiendo los criterios técnicos más estrictos. Pero a esta rigidez se le tiene que sumar la ilusión y la pasión de los autores del trabajo para transmitir los valores del deporte: lucha, compañerismo, esfuerzo o sacrificio. En el contexto temporal en el cual nos encontramos, Olympia no es solo un medio escrito, sino multiplataforma, con contenidos visuales (vídeos) y auditivos (podcast), para presentar al lector una experiencia única, ya que no solo se informa sino que se entretiene. Esta base, información más entretenimiento, es uno de los binomios que tiene más potencial dentro del mercado digital y permitirá al medio diferenciarse de otros proyectos, y así, consolidarse entre el público.
  Matèria: Ciències de la informació i comunicació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació Information and communication sciences Ciencias de la información y comunicación
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Pasano Comes, Guillem
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Creació d'un mitjà digital esportiu femení en català: Olympia Creation of a female sports digital media in catalan: Olympia Creación de un medio digital deportivo femenino en catalán: Olympia
  Data de la defensa del treball: 2020-06-19
  Paraules clau: Esport, feminisme, visibilitat Sport, femenism, visibility Deporte, feminismo, visibilidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Creació d'un mitjà digital esportiu femení en català: Olympia
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Information and communication sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Ciències de la informació i comunicació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar