Treballs Fi de Grau> Estudis de Comunicació

Producció del documental "Mediterranis"

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3132
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3132
 • Autors:

  Magarolas Guinovart, Jan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-03-31
  Resum: Tarragona, 22 de juny de 2018. S’inauguren els XVIII Jocs Mediterranis al Nou Estadi del Gimnàstic. Durant 10 dies d’esdeveniment, s’hi apleguen milers d’esportistes de 26 països de la riba mediterrània, que participen en els 33 esports i disciplines en competició. Però com s’han organitzat? S’han dut a terme les previsions inicials? Quines intencions hi havia i quines s’han complert? Mediterranis és un documental que explica l’entramat de l’esdeveniment esportiu més important que ha acollit Tarragona fins ara. Dona veu a les parts implicades en la preparació dels Jocs perquè en facin una valoració, just ara quan es compleixen dos anys. L’edició tarragonina és una de les competicions internacionals més importants de les últimes dècades a la ciutat, i ha estat envoltada de polèmica des de molt abans de la seva celebració, perdurant encara fins a avui en dia. Per això el documental vol entrar de ple en aquesta polèmica i desgranar les raons que la van protagonitzar. Crítica, autocrítica, errors, victòries i medalles de bronze, de plata i d’or. La cara i la creu de l’esdeveniment, en format audiovisual, que busca resoldre les preguntes pendents que han quedat sense respondre. Els Jocs del Mediterrani van desaparèixer del mapa mental dels tarragonins en finalitzar l’esdeveniment, però van deixar molts interrogants oberts. Lluny d’interessos polítics i/o econòmics, Mediterranis ofereix les realitats que van envoltar l’organització dels Jocs, que s’ha demostrat que són moltes i ben diverses. Per això preguntem: la ciutat estava preparada per acollir una competició d’unes dimensions com les dels Jocs Mediterranis? Tarragona, June 22, 2018. The XVIII Mediterranean Games are inaugurated at the Gimnastic’s Nou Estadi. During the 10 days of the event, thousands of athletes from 26 Mediterranean countries meet, participating in the 33 sports and disciplines in competition. But how have they been organized? Have the initial forecasts been met? What were the intentions and which of these ones have been fulfilled? Mediterranis is a documentary that explains the framework of the most important sporting event that Tarragona has hosted so far. It offers the opportunity to the parties involved in the preparation of the Mediterranean Games to make an assessment, just now after two years. The Tarragona edition is one of the most important international competitions of the last decades in the city, and it has been surrounded by controversy since long before its celebration, lasting until today. That is why the documentary wants to enter and reel off this controversy and the reasons that led it. Criticism, self-criticism, mistakes, victories and bronze, silver and gold medals. The face and the cross of the event, in audio-visual format, which seeks to solve the pending questions that have not been answered. The Mediterranean Games disappeared from the mental map of Tarragona at the end of the event, but they left many open questions. Away from any political and/or economic influence, Mediterranis offers the realities that surrounded the organization of the Games, which have proven to be many and diverse. That is why we ask: Was the city prepared to host a competition of such dimensions as the ones of the Mediterranean Games? Tarragona, 22 de junio de 2018. Se inauguran los XVIII Juegos Mediterráneos al Nou Estadi del Gimnàstic. Durante 10 días del evento, se reúnen miles de deportistas de 26 países del mediterráneo, que participan en los 33 deportes y disciplinas en competición. Pero ¿cómo se han organizado? ¿Se han llevado a cabo las previsiones iniciales? ¿Cuáles eran las intenciones que había y cuál de estas se han cumplido? Mediterranis es un documental que explica la construcción del evento deportivo más importante que ha acogido Tarragona hasta ahora. Ofrece la oportunidad a las partes implicadas en la preparación de los Juegos para que hagan una valoración, justo ahora cuando se cumplen dos años. La edición tarraconense es una de las competiciones internacionales más importantes de las últimas décadas en la ciudad, y ha estado rodeada de polémica desde mucho antes de su celebración, perdurando hasta el día de hoy. Por eso el documental quiere entrar y desgranar esta polémica y las razones que la protagonizaron. Crítica, autocrítica, errores, victorias y medallas de bronce, de plata y de oro. La cara y la cruz del evento, en formato audiovisual, que busca resolver las preguntas pendientes que han quedado sin respuesta alguna. Los Juegos del Mediterráneo desaparecieron del mapa mental de los tarraconenses en finalizar el evento, pero dejaron muchos interrogantes abiertos. Apartado de cualquier influencia política y/o económica, Mediterranis ofrece las realidades que rodearon la organización de los Juegos, que se ha demostrado que son muchas y diversas. Por eso preguntamos: ¿La ciudad estaba preparada para acoger una competición de tales dimensiones como las de los Juegos Mediterráneos?
  Matèria: Ciències de la informació i comunicació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la informació i la comunicació Information and communication sciences Ciencias de la información y comunicación
  Departament: Estudis de Comunicació
  Estudiant: Magarolas Guinovart, Jan
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Producció del documental "Mediterranis" Production of the documentary "Mediterrean" Producción del documental "Mediterráneos"
  Data de la defensa del treball: 2020-09-09
  Paraules clau: Jocs Mediterranis, Tarragona, esport Mediterranean Games, Tarragona, sport Juegos Mediterráneos, Tarragona, deporte
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Producció del documental "Mediterranis"
  Director del projecte: Moragas Fernández, Carlota Maria
  Ensenyament(s): Periodisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Information and communication sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Ciències de la informació i comunicació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar