Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Educació Social i Treball Social: El tàndem necessari per una intervenció socioeducativa integral.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3162
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3162
 • Autors:

  Botella Fernández, Melani
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-04
  Resum: It proposes that there is an uneven argument between Social Education and Social Work, because there are singular characteristics that differentiate between them. We observe two important elements of disagreement between the discussion. Firstly the genesis, the principal purpose, the history in the time due to it emerges like social action with several functions in a different historic moment, where the society had social necessities to coat for the warlike situation they had. The other, the academization, the university recognition, the junctures of the universities are distinct in the time. The processes of insertion at the academy have been several and segregated. However, there are links of union in the labour exercise and the social act that take both professions. They are the same professionals who look that the social educators and social workers are everything that complements the daily practice Predomina un discurs diferenciador vers l’Educació Social i el Treball Social, pel fet que existeixen característiques singulars que els diferencien. Observem dos elements importants de distanciació: el gènesi, la finalitat inicial, la història en el temps, donat que emergeixen com acció social amb diverses funcions, en diferents moments històrics, on la població tenia necessitats socials que cobrir derivades de la situació bèl·lica en la que es trobaven. D’altra banda, l’academització, el reconeixement universitari, les conjuntures de les universitats són diferents en el temps. Els processos d’inserció en l’acadèmia han estat diversos i segregats. No obstant, existeixen nexes d’unió en l’exercici laboral i l’acció social que prenen ambdós professions. Són els mateixos professionals els que veuen els educadors/es i treballadors/es socials com un tot que es complementa en la pràctica diària.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Trabajo social Social Work Treball social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Botella Fernández, Melani
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Educación social y trabajo social: El tándem necesario para una intervención socioeducativa. Social Education, Social Work, social and educational intervention. Educació Social i Treball Social: El tàndem necessari per una intervenció socioeducativa integral.
  Data de la defensa del treball: 2020-01-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Educación social, trabajo social, intervención socioeducativa. Social Education, Social Work, social and educational intervention. Educació Social, Treball Social, intervenció socioeducativa.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Educació Social i Treball Social: El tàndem necessari per una intervenció socioeducativa integral.
  Director del projecte: Torrens Bonet, Ramona
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Trabajo social
  Social Work
  Treball social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar