Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

El acogimiento en familia ajena: una segunda oportunidad para los menores

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3173
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3173
 • Autors:

  González Erra, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-04
  Resum: El treball final de grau l’he realitzat sobre l’acolliment en família aliena. Aquest recurs ha sigut creat, per quan un menor no pot conviure amb la seva família i ha de marxar del seu nucli familiar per anar a conviure amb una altra família durant un temps, amb aquesta mesura s’evita que el menor ingressi en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). Ja que abans quan un menor era separat de la seva família biològica la primera opció de l’acolliment es basava en un acolliment residencial i s’ha observat que no és l’opció més beneficiosa per al menor, perquè la seva salut mental es veia totalment afectada de manera negativa. Aquesta investigació s’ha centrat a estudiar dues preguntes. La primera s’ha centrat a estudiar el fet que no hi hagi famílies o persones que vulguin acollir a menors que viuen una situació d’especial vulnerabilitat, i la segona pregunta s’ha centrat a estudiar com és l’acompanyament dels professionals dels serveis d’acolliment de cara a les famílies durant aquest procés. Durant la investigació s’han realitzat set entrevistes: cinc entrevistes a famílies d’acollida i dues entrevistes a professional de l’àmbit de l’acolliment. The final work of the degree I have done on foster care. This resource has been created for when a minor cannot live with his family and must leave his family nucleus to go live with another family for a period of time. This measure prevents the minor from entering a Residential Educational Action Center (CRAE). Previously, when a child was separated from his or her biological family, the first option of placement was based on residential care, and it has been observed that this is not the most beneficial option for the child, because his or her mental health was totally affected in a negative way. This research has focused on studying two questions. The first one has been centred on studying the fact that there are no families or persons who want to take in minors who live in a situation of special vulnerability, and the second question has been centred on studying what the accompaniment of the professionals of the reception services is like with regard to the families during this process. Seven interviews were carried out during the research: five interviews with host families and two interviews with professionals in the field of reception. El trabajo final de grado lo he realizado sobre el acogimiento en familia ajena. Este recurso ha sido creado para cuando un menor no puede convivir con su familia y debe marcharse de su núcleo familiar para ir a vivir con otra familia durante un tiempo, con esta medida se evita que el menor ingrese en un Centro residencial de Acción Educativa (CRAE). Ya que antes cuando un menor era separado de su familia biológica la primera opción de la acogida se basaba en un acogimiento residencial y se ha observado que no es la opción más beneficiosa para el menor, porque su salud mental se veía totalmente afectada de manera negativa. Esta investigación se ha centrado en estudiar dos preguntas. La primera se ha centrado en estudiar el hecho de que no haya familias o personas que quieran acoger a menores que viven una situación de especial vulnerabilidad, y la segunda pregunta se ha centrado en estudiar cómo es el acompañamiento de los profesionales de los servicios de acogida de cara a las familias durante este proceso. Durante la investigación se han realizado siete entrevistas: cinco entrevistas a familias de acogida y dos entrevistas a profesional del ámbito de la acogida.
  Matèria: Treball social
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: González Erra, Cristina
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: L'acolliment en familia aliena: una segona oportunitat per als menors Foster care: a second chance for children El acogimiento en familia ajena: una segunda oportunidad para los menores
  Data de la defensa del treball: 2020-01-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acolliment en Família Aliena, Menors, Serveis Socials, Acompanyament i Centres Residencials d'Acció Educativa Foster Care, Minors, Social Services, Accompaniment and Residential Educational Action Centers. Acogimiento en Familia Ajena, Menores, Servicios Sociales, Acompañamiento y Centros Residenciales de Acción Educativa.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El acogimiento en familia ajena: una segunda oportunidad para los menores
  Director del projecte: Garcia Moreno, Cristina
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar