Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3223
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3223
 • Autors:

  Rodríguez Sugranyes, Arnau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: Els alquins terminals poden experimentar una reacció de trimetilsililació en presència de TMSCF3 amb DMPU com a dissolvent. A data d’avui, cap estudi mecanístic s’ha centrat en aquesta transformació. Les tècniques de seguiment de reacció permeten dur a terme experiments orientats a desentranyar el mecanisme d’aquesta reacció. Des d’una gràfica de Hammett a la mesura dels efectes isotòpics cinètics, es descriuen algunes tècniques i se n’explica l’aplicació en aquest cas en concret. Una proposta d’un conjunt d’experiments, amb exemples on s’han fet servir anteriorment i explicacions de quina informació poden aportar, es proporciona en aquest text. Terminal alkynes are known to undergo trimethylsilylation in the presence of TMSCF3 with DMPU as solvent. No mechanistic studies whatsoever have been focused in this transformation so far. Reaction monitoring techniques allow experiments aimed at shedding light on the mechanistic pathway of this reaction. From a Hammett plot to the measurement of kinetic isotope effects, several techniques are described and their application to this particular case explained. A proposal of a set of experiments, with examples where they have been previously used and with explanation of which information they can provide, can be found in this text.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Codirector del treball: Lloyd-Jones, Guy C.
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Rodríguez Sugranyes, Arnau
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: Proposta d'estudi mecanístic de la trimetilsililació d'alquins terminals amb TMSCF 3 i DMPU Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU Propuesta de estudio mecanístico de la trimetilsililación de alquinos terminales con TMSCF 3 y DMPU
  Data de la defensa del treball: 2020-07-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: mecanisme de reacció reaction mechanism mecanismo de reacción
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Mechanistic study proposal of the trimethylsilylation of terminal alkynes using TMSCF3 and DMPU
  Director del projecte: Fernández Gutiérrez, Maria Elena
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar