Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

“Quimi-què?”: disseny, producció i edició d'un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3224
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3224
 • Autors:

  Saumell Corominas, Jordi
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-05-19
  Resum: En este trabajo se presenta como se ha diseñado, producido y editado “Quimi-què?”, un nuevo programa de radio dedicado a la divulgación de la química que se ha emitido en l’Espluga FM Ràdio y Ràdio Montblanc. Durante el este proyecto se han trabajado de forma interdisciplinaria conocimientos científicos, divulgativos y periodísticos con el objetivo de acercar la química al gran público de forma sencilla y divertida. El resultado son seis programas de radio que bajo el título “Quimi-què?” se han escuchado a lo largo de tres meses en las emisoras locales de la Conca de Barberà. En ese proyecto también se han recogido datos referentes a las audiencias, a la percepción que se tiene de la química, la cultura científica, los medios de comunicación y el impacto que ha tenido el programa en las redes sociales. This project is dedicated to explain how was “Quimi-què?” designed, produced and edited as a new radio program focused on scientific dissemination in l’Espluga FM Ràdio and Ràdio Montblanc. Throughout the project, scientific, informative and journalistic knowledges have been worked in interdisciplinary ways in order to make chemistry available for the general public in a simple and funny way. The result of this project are six radio programs called “Quimi-què?” which have been emitted during lasts three months in Conca’s de Barberà local radios. Moreover, in this project some details related to the number of listeners, chemistry’s perception, scientific culture and mass media, as well as its impact in social networks are shown. En aquest treball es presenta com s’ha dissenyat, produït i editat “Quimi-què?”, un nou programa de ràdio dedicat a la divulgació de la química que s’ha emès a l’Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Al llarg del projecte s’han treballat de forma interdisciplinària coneixements científics, divulgatius i periodístics amb l’objectiu de fer arribar la química al gran públic de forma senzilla, amena i divertida. El resultat són sis programes de ràdio que sota el títol “Quimi-què?” s'han pogut escoltar al llarg de tres mesos a les emissores locals de la Conca de Barberà. En aquest projecte també s’han recollit dades referents a les audiències, a la percepció que es té de la química, la cultura científica i els mitjans de comunicació, així com també de l'impacte que ha tingut el programa a les xarxes socials.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Saumell Corominas, Jordi
  Curs acadèmic: 2019-2020
  Títol en diferents idiomes: “Quimi-què?”: disseny, producció i edició d'un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials “Quimi-què?”: design, production and edition of a new scientific dissemination program in radio and social networks “Quimi-què?”: diseño, producción y edición de un nuevo programa de divulgación científica en la radio i en las redes sociales
  Data de la defensa del treball: 2020-01-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: divulgació científica, química, ràdio i xarxes socials scientific dissemination, chemistry, radio and social networks divulgación científica, química, radio i redes sociales
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: “Quimi-què?”: disseny, producció i edició d'un nou programa de divulgació científica a la ràdio i a les xarxes socials
  Director del projecte: Ruiz Morillas, Núria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar