Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3268
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3268
 • Autors:

  Ferré Rodrigo, Cinta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-01
  Resum: El principal objectiu d’aquest TFG és analitzar el sistema penitenciari des d’una perspectiva de gènere, fent especial incís en les Unitats Externes de Mares, i examinar el paper del pedagog/a. La principal metodologia que segueix és qualitativa. El principal mètode és la teoria fonamentada i els principals instruments de recollida de dades han estat la recerca de la literatura, l’anàlisi documental i les entrevistes semi estructurades. Els resultats més rellevant són 1)el sistema penitenciari està bastant invisibilitzat de la mateixa manera que passa amb la figura del pedagog/a, 2)les diferències i desigualtat de gènere també es donen al sistema penitenciari, 3)les UEM són molt desconegudes. Aquest estudi pot ser d’utilitat perquè els professionals de la pedagogia s’apropin al sistema penitenciari.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Ferré Rodrigo, Cinta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Pedagogía penitenciaria, Discriminación de Género y Unidades Externas de Madres Penitentiary Pedagogy, gender discrimination and External Units of Mothers Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pedagogía penitenciaria, educación, reinserción, género, mujeres, madres, Unidades Externas de Madres penitentiary pedagogy, education, reinsertion, gender, women, mothers, External Units of Mothers pedagogia penitenciària, educació, reinserció, gènere, dones, mares, Unitats Externes de Mares
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares
  Director del projecte: Moya, Sofia
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar