Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3275
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3275
 • Autors:

  Camacho González, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-02
  Resum: Aquesta investigació té la finalitat de conèixer els termes coaching i coaching educatiu, així com investigar la possibilitat d’emprar aquest procés en el context universitari La mostra analitzada han sigut 40 estudiants d’últim curs de grau d’estudis de la URV. L’instrument de mesura ha sigut un qüestionari sobre la valoració del recurs del/la tutor/a de carrera, l’assessorament rebut al llarg del grau, i la introducció de la metodologia coaching educatiu al Pla d’Acció Tutorial de la URV. La conclusió principal obtinguda és que els estudiants de la mostra valoren positivament la introducció del coaching educatiu al PAT de la URV.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Camacho González, Laura
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Coiching Educativo, una herramienta para los universitarios, El Educational Coaching, a tool for college students Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Coaching, asesoramiento, universidades Coaching, counsel, universities Coaching, assessorament, universitats
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El
  Director del projecte: Santiago Varea, M. Dolors
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar