Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3297
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3297
 • Autors:

  Claret Parra, Iris
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-06
  Resum: Els abusos sexuals infantils representen una important problemàtica social que vulnera els drets dels menors, la seva integritat física i la dignitat humana, impedint un desenvolupament integral en els infants i adolescents. S’estima que, a l’Estat Espanyol, 1 de cada 5 menors en pateixen. Per aquest motiu, els centres educatius, tenen un paper imprescindible alhora de detectar, gestionar i prevenir aquestes situacions freqüents a les aules. Tot i així, com veureu en aquest estudi, la falta de formació, els falsos mites i les reticències que presenten les docents, evidencien un desajust entre el paper que s’espera que assumeixin i la realitat a les escoles.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Claret Parra, Iris
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Análisi sobre la prevención i la detección de los abusos sexuales infantiles en las escuelas del Vallés Occidental ANALYSIS OF THE DETECTION AND PREVENTION OF CHILD ABUSE IN VALLÈS OCCIDENTAL SCHOOLS Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Abuso sexual infantil, prevención, docentes Child abuse, prevention, teachers Abús sexual infantil, prevenció, docents
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental
  Director del projecte: Prieto Borràs, Jordi
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar