Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3302
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3302
 • Autors:

  Corral López, Carla
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-06
  Resum: El Treball de Fi de Grau que es presenta pretén analitzar les metodologies emprades per a l’ensenyament de la llengua anglesa a les escoles públiques d’Educació Infantil, dins de la comarca del Baix Llobregat, i les seves característiques. A més, es pretén descriure el tipus de metodologies emprades pels docents en el seu context real. La informació donada pels docents i les docents de la mostra, ha estat recollida a través d’un qüestionari elaborat tenint en compte la recerca realitzada al marc teòric d’aquesta investigació. Amb aquesta informació, s’ha elaborat la investigació present.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Corral López, Carla
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil The teaching of english language in Early children's Education Enseñanza de la lengua inglesa en Educación Infantil
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Llengua anglesa/educació infantil/aprenentatge implícit/input/temps d’exposició a la LE/període òptim. English language/pre-school education/inherent learning/input/exposure time to the English language/optimal period. Lengua inglesa/educación infantil/aprendizaje implícito/input/tiempo de exposición a la LE/periodo óptimo.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil
  Director del projecte: Prieto Borrás, Jordi
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar