Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3312
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3312
 • Autors:

  Nonide Casals, Foix
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-06
  Resum: Gràcies a fonts empíriques i autors com Kellogg o Machón, la recollida de 40 dibuixos sobre la figura humana elaborats per infants i una entrevista a 47 professionals de l’ensenyament, pretenc estudiar la influència del mes de naixement amb relació al desenvolupament 3-6 (segon cicle d’Educació Infantil). Extrec les conclusions amb la interpretació d’aquests dibuixos, tenint en compte el moment maduratiu en que es troben, i segons el punt de vista dels qui viuen el dia a dia amb ells. Concloc l’estudi afirmant que les diferències inicials entre l’alumnat de principis i finals d’any existeixen, tot i que no són un factor determinant.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Nonide Casals, Foix
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement Maturative moments in the classroom: a glance focused on the month of birth Momentos madurativos en el aula: una mirada enfocada en el mes de nacimiento
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Desarrollo madurativo;dibujo de la figura humana;dibujo infantil;esquema corporal;evolución del dibujo;influencia del mes de nacimiento Maturative development;drawing of the human figure;children’s drawings;human figure, evolution of drawings;influence of the month of birth Desenvolupament maduratiu;dibuix de la figura humana;dibuix infantil;esquema corporal;evolució del dibuix;influència del mes de naixement
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement
  Director del projecte: Riera Sal, Raquel
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar