Treballs Fi de Grau> Pedagogia

El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3321
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3321
 • Autors:

  Rosell Giménez, Míriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-06
  Resum: El present treball de fi de grau se centra en l'acció educativa que es realitza en la reinserció d’infants amb càncer infantil en un context ordinari, amb el propòsit d’abordar diferents repercussions positives en l’àmbit emocional, compensar i normalitzar en la mesura que sigui possible la situació de malaltia, tant per l’infant com pel grup classe.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Rosell Giménez, Míriam
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El retorno en el aula ordinaria de niños oncológicos: Propuesta de intervención a partir de la creación de una aplicación móvil The return to the ordinary oncological children's classroom: Proposal for intervention on the basis of the creation of a mobile application El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: pedagogia hospitalària, infants hospitalitzats, educació, hospitalització, càncer, trastorns emocionals, aula hospitalària, mestra hospitalària i acció psicopedagògica. hospital pedagogy, hospitalized children, education, hospitalization, cancer, emotional disorders, hospital classroom, hospital teacher and psychopedagogical action. pedagogía hospitalaria, niños hospitalizados, educación, hospitaliza-ción, cáncer, trastornos emocionales, aula hospitalaria, maestra hospitalaria y acción psi-copedagógica.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil
  Director del projecte: Riera Sal, Raquel
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar