Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3347
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3347
 • Autors:

  Alba I Almonte, Montserrat-Denny
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-08
  Resum: El projecte es basa en l'estudi i la millora del funcionament d'un equip de condensació situat en la planta de producció de diisocianat de trifenilmetà o també conegut com MDI, que està situada a Covestro. Aquest equip presenta problemes de funcionament ja que no compleix amb el seu objectiu principal, per tant, no condensa prou com hauria de fer, a causa de diferents motius, ja que a l'interior de l'equip es genera un alt cabal de gas que permet el pas de clorobencÈ (també conegut com MCB) i MDI i també a causa de la poca àrea d'intercanvi de calor que hi ha disponible. Es realitzarà per tant un estudi de disseny tèrmic i mecànic dels equips nous o bé una modificació del condensador actual tenint present les necessitats i adaptant aquesta instal·lació a l'empresa i els seus respectius plans com el Plot Plant, el PFD o el P&ID. Finalment s'ha optat per afegir un nou condensador complementari, per a aconseguir condensar la major quantitat possible de MCB. Una vegada executat l'estudi dels dissenys tèrmics i mecànics, es realitzarà un estudi econòmic per a poder veure si la implantació del nou sistema és viable o no, el nou sistema tindrà un VAN, TIR i PayBack. Amb una inversió inicial de 80,500 € s'aconsegueix aproximadament un VAN global de 39,000 € i la recuperació d'aquesta inversió inicial serà al voltant d'un any i vuit mesos.  El projecte es basa en l'estudi i la millora del funcionament d'un equip de condensació situat en la planta de producció de diisocianat de trifenilmetà o també conegut com MDI, que està situada a Covestro. Aquest equip presenta problemes de funcionament ja que no compleix amb el seu objectiu principal, per tant, no condensa prou com hauria de fer, a causa de diferents motius, ja que a l'interior de l'equip es genera un alt cabal de gas que permet el pas de clorobencÈ (també conegut com MCB) i MDI i també a causa de la poca àrea d'intercanvi de calor que hi ha disponible. Es realitzarà per tant un estudi de disseny tèrmic i mecànic dels equips nous o bé una modificació del condensador actual tenint present les necessitats i adaptant aquesta instal·lació a l'empresa i els seus respectius plans com el Plot Plant, el PFD o el P&ID. Finalment s'ha optat per afegir un nou condensador complementari, per a aconseguir condensar la major quantitat possible de MCB. Una vegada executat l'estudi dels dissenys tèrmics i mecànics, es realitzarà un estudi econòmic per a poder veure si la implantació del nou sistema és viable o no, el nou sistema tindrà un VAN, TIR i PayBack. Amb una inversió inicial de 80,500 € s'aconsegueix aproximadament un VAN global de 39,000 € i la recuperació d'aquesta inversió inicial serà al voltant d'un any i vuit mesos. 
  Matèria: Enginyeria Química
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: Alba I Almonte, Montserrat-Denny
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Comprovació i disseny de l'etapa de condensació en el procés de destil·lació final de MDI Checking and designing the condensation stage in the final MDI distillation process Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: dissney mecànic i tèrmic, condensació de MCB al buit mechanical and thermal design, MCB condensation under vacuum diseño mecánico y térmico, condensación de MCB al vacío
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comprobación y diseño de la etapa de condensación en el proceso de destilación final de MDI
  Director del projecte: Alvarez Herrero, Carlos
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar