Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3349
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3349
 • Autors:

  López Garcia, Joel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-08
  Resum: El projecte consisteix en l’elaboració del disseny de 3 columnes que formen part del procés de producció de l’acetat de vinil monòmer amb els seus equips auxiliars. Aquest procés està basat en el procés Bayer. S’ha realitzat l’enginyeria bàsica del procés amb els respectius manuals (ambiental, manteniment, operació, seguretat industrial i econòmic). El treball conté la simulació i la representació detallada del procés mitjançant els diferents diagrames (PFD, P&ID, Plot Plant) de cadascuna de les columnes estudiades. The project consists of the elaboration of the design of 3 columns that are part of the monomeric vinyl acetate production process with its auxiliary equipment. This process is based on the Bayer process. The basic engineering of the process has been carried out with their respective manuals (environmental, maintenance, operation, industrial safety and economic). The work consists of the simulation and the detailed representation of the process in the different diagrams (PFD, P&ID, Plot Plant) of each of the columns studied. El proyecto consiste en la elaboración del diseño de 3 columnas que forman parte del proceso de producción del acetato de vinilo monómero con sus equipos auxiliares. Este proceso está basado en el proceso Bayer. Se ha realizado la ingeniería básica del proceso con sus respectivos manuales (medioambiental, mantenimiento, operación, seguridad industrial y económico). El trabajo consiste la simulación i la representación detallada del proceso en los diferentes diagramas (PFD, P&ID, Plot Plant) de cada una de las columnas estudiadas.
  Matèria: Enginyeria química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: López Garcia, Joel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer Acetaldehyde recovery unit from a monomeric vinyl acetate plant Unidad de recuperación de acetaldehido de una planta de acetato de vinilo monómero
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Acetaldehid, Recuperació, Acetat de vinil Acetaldehyde, Recovery, Monomeric vinyl acetate Acetaldehido, Recuperación, Acetato de vinilo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Unitat de recuperació d'acetaldehid d'una planta d'acetat vinil monòmer
  Director del projecte: Basco Montia, Josep
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar