Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:337
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG337
 • Autors:

  Punyet Mariblanca, Sixte
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-11-18
  Resum: Aquest projecte es basa en les instal·lacions elèctriques que engloben un complex hoteler rural format per un edifici central i un conjunt de bungalows situat a prop de la localitat de Llívia, Girona. Este trabajo projecte s'efectua a petició de l'empresa Atmosferia. Les instal·lacions esmentades engloven l'electrificació en baixa tensió, automatització dels edificis mitjançant tecnologia ZigBee, instal·lació d'enllumenat, instal·lació d'energies renovables basades en energia eòlica i gestió de l'energia. This project is based on electrical installations that include a rural hotel complex consists of a central building and a cluster of bungalows located near the town of Llívia, Gerona. This work is carried out at the request of the company Atmosferia. Such facilities are defined as low-voltage electrification, automation of buildings by ZigBee technology, lighting study, installation of renewable energies based on wind power and energy management. Este proyecto se basa en las instalaciones eléctricas que engloban un complejo hotelero rural formado por un edificio central y un conjunto de bungalows situado cerca de la localidad de Llívia, Gerona. Este trabajo proyecto se efectúa a petición de la empresa Atmosferia. Las instalaciones mencionadas se definen como la electrificación en baja tensión,automatización de los edificios mediante tecnología ZigBee, instalación de alumbrado, instalación de energías renovables basadas en energía eólica y gestión de la energía.
  Matèria: Enginyeria elèctrica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería eléctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Punyet Mariblanca, Sixte
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural Set of electrical installations, automation and energy management for rural complex Conjunt d'instal·lacions elèctriques, automatització y gestió d'energia per a complex rural
  Data de la defensa del treball: 2015-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: iluminación. instalación eléctrica, domótica, gestión de la energía. lighting, electrical installation, domotic system, energy management. il·luminació, instal·lació elèctrica domòtica, gestió de l'energia.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural
  Director del projecte: Barrado Rodrigo, José Antonio
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar