Treballs Fi de Grau> Geografia

Anàlisi de la capacitat energètica de la biomassa dels boscos de la Vall d'Aran

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3380
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3380
 • Autors:

  Luis Cortés Boya
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-12
  Resum: El present treball d’investigació pretén determinar la capacitat productiva d’energia tèrmica de la biomassa forestal procedent dels boscos de la comarca de la Vall d’Aran. A partir de diferents fonts d’informació consultadas, s’ha dissenyat una metodologia adaptada a les particularitats de l’àrea d’estudi. Aquest estudi proporciona una base sòlida per a la elaboració d’un model de transició energètica a partir biomassa forestal, així com a una font d’informació orientativa per establir activitats d’aprofitament forestal als boscos de la Vall d’Aran. Per a obtenir els resultats s’utilitzen tècniques d’Avaluació Multicriteri basades en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i Processos de Jerarquia Analítica (AHP) .
  Matèria: Geografia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Luis Cortés Boya
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi de la capacitat energètica de la biomassa dels boscos de la Vall d'Aran Analysis of the energetic capacity of the biomass of the Aran Valley forests. Analisis de la capacidad energética de la biomasa de los bosques del Valle de Aran
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Biomassa, energia tèrmica, aprofitament forestal Biomass, thermal energy, forestry use Biomasa, energía térmica, aprovechamiento forestal
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 18
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la capacitat energètica de la biomassa dels boscos de la Vall d'Aran
  Director del projecte: Maria Trinitat Rovira Soto
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar