Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Aplicabilitat de material didàctic en format vídeo per a la millora de l'aprenentatge en estudiants de Fisioteràpia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3388
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3388
 • Autors:

  Tortajada Sanchez, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-13
  Resum: Utilitzar les TIC com és el cas dels vídeos, ha demostrat ser una eina molt eficaç per aconseguir el desenvolupament de la capacitat d'observació per part de l’alumnat. En la nostra investigació implementem un material didàctic en format vídeo pels estudiants que cursen Biomecànica de la marxa del Grau de Fisioteràpia de la Universitat Rovira i Virgili. El nostre objectiu és comprovar si el material esmentat millora la comprensió de conceptes teòrics explicats a classe i afavoreix l’aprenentatge de l’estudiant de cara l’examen. S’ha avaluat comparant les notes dels exàmens de cursos anteriors amb les del curs actual i mitjançant unes enquestes que hem elaborat per a conèixer el nivell de continguts apresos. En aquestes enquestes també hem dedicat una part important a conèixer l'opinió dels alumnes sobre el funcionament de l'assignatura. Els resultats ens diuen que enguany les notes han empitjorat significativament respecte el curs anterior. Per tant, la part de la nostra hipòtesi que defensa que els vídeos faciliten l’aprenentatge no es veu reflectida en les notes. Per contra, l'opinió dels estudiants diu que el material proporcionat ha resultat molt útil. Pot ser que no s’hagi reflectit a les notes per diversos factors: el pes a la nota de la part de física dins l’assignatura, la situació de pandèmia, la nova metodologia de classes en línia… Tot i així, de cara a línies futures apostem per un model educatiu constructivista on l’alumne sigui participant actiu del procés d'aprenentatge i en un entorn on s’aprofitin al màxim les eines TIC.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Tortajada Sanchez, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Aplicabilidad de material didáctico en formato vídeo para la mejora del aprendizaje en estudiantes de Fisioterapia Applicability of didactic material in video format for the improvement of learning in Physiotherapy students Aplicabilitat de material didàctic en format vídeo per a la millora de l'aprenentatge en estudiants de Fisioteràpia
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Observación, biomecánica, fisioterapia Observation, biomechanical phenomena, physiotherapy Observació, biomecànica, fisioteràpia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Aplicabilitat de material didàctic en format vídeo per a la millora de l'aprenentatge en estudiants de Fisioteràpia
  Director del projecte: Miralles Rull, Iris
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar