Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Beneficis de l'activitat física en l'esquizofrènia

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3422
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3422
 • Autors:

  Navarro Garrido, Christian
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-14
  Resum: L'esquizofrènia és la malaltia mental psicòtica més prevalent, afectant mundialment 21 milions de persones. L’objectiu general d’aquesta revisió és saber si l’activitat física produeix beneficis sobre els diferents símptomes que presenta la malaltia. L’objecte d’estudi va ser mesurat a través d’escales de símptomes com la BPRS, PANSS, SAPS o SANS. Així mateix, es van observar les escales cognitives i paràmetres de la salut. S’ha observat que l’aplicació d’activitat física en una persona amb esquizofrènia no segueix una línia comuna respecte a la millora dels símptomes. Convé ressaltar que els símptomes negatius són els que surten més beneficiats per aquesta intervenció.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Sánchez Sabariego, Eva Gloria
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Navarro Garrido, Christian
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Beneficis de l'activitat física en l'esquizofrènia The physical activity benefits for schizophrenia Beneficios de la actividad física en la ezquizofrenia
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: esquizofrènia; salut mental; exercici físic schizophrenia; mental health, physical activity esquizofrenia; salud mental; ejercicio fisico
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Beneficis de l'activitat física en l'esquizofrènia
  Director del projecte: González Pàmies, Roser
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar