Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:344
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG344
 • Autors:

  Uriarte Castillo, Gerard
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-11-18
  Resum: Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica. AUTOR: Gerard Uriarte Castillo DIRECTOR: Jordi García Amorós gerard.uriarte@estudiants.urv.cat Resumen: Con el fin de realizar el estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización del consumo de la energía eléctrica, se ha analizado cada una de las tarifas actuales a la fecha de redacción de este proyecto, pertenecientes a las comercializadoras de energía eléctrica, que también ofrecen la tarifa regulada por el estado, para contratos vinculados a potencias inferiores o iguales a 10kW, en un periodo determinado de tiempo. Por ello, se han diseñado dos aplicaciones informáticas mediante el programa Matlab. La primera analiza el coste de la energía eléctrica de cada una de las horas y, según el consumo tipo, nos calcula el coste diario. La siguiente aplicación, resuelve cual, del total de las tarifas, es la más óptima para un día seleccionado. Como resultado de los análisis, la tarifa más económica es la regulada por el estado 2.0DHA. Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica Fecha Presentación: Junio del 2015 Comparative study of electricity rate for the optimization and efficiency of electric energy consumption. AUTHOR: Gerard Uriarte Castillo SUPERVISOR: Jordi García Amorós gerard.uriarte@estudiants.urv.cat Summary. In order to make a comparative study of electricity rates for the optimization of electricity consumption, it has been analyzed each of the current rates at the date of writing of this project, belonging to the electric companies, that also offer the rate regulated by the state, for contracts linked to levels equal or less than 10kW power in a given period of time. Therefore, we have designed two applications by Matlab program. The first analyzes the cost of electricity for each hour of energy and, depending on consumption, we estimated the daily cost. The next application, which solves the total of rates, is the most optimal for a selected day. As a result of the analysis, the cheapest fare is the one regulated by the state 2.0DHA. Study Program: Degree in Electrical Engineering Defence Date: June 2015 Estudi comparatiu de les tarifes elèctriques per a la optimització i eficiència del consum d'energia elèctrica. AUTOR: Gerard Uriarte Castillo DIRECTOR: Jordi García Amorós gerard.uriarte@estudiants.urv.cat Resum: Amb la finalitat de realitzar l'estudi comparatiu de les tarifes elèctriques per a l'optimització del consum de l'energia elèctrica, s'ha analitzat cadascuna de les tarifes actuals a la data de redacció d'aquest projecte, pertanyents a les comercialitzadores d'energia eléctrica, que també ofereixen la tarifa regulada per l'estat, per a contractes vinculats a potències inferiors o iguals a 10kW, en un període determinat de temps. Per això, s'han dissenyat dues aplicacions informàtiques mitjançant el programa Matlab. La primera analitza el cost de l'energia elèctrica de cadascuna de les hores i, segons el consum tipus, ens calcula el cost diari. La següent aplicació, resol quina, del total de les tarifes, és la més òptima per a un dia seleccionat. Com a resultat de les anàlisis, la tarifa més econòmica és la regulada per l'estat 2.0DHA. Titulació: Grau en Inginyeria Elèctrica Data Presentació: Juny del 2015
  Matèria: Enginyeria elèctrica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ingeniería eléctrica Electric engineering Enginyeria elèctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Uriarte Castillo, Gerard
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica Comparative study of electricity rate for the optimization and efficiency of electric energy consumption Estudi comparatiu de les tarifes elèctriques per a la optimització i eficiència del consum d'energia elèctrica
  Data de la defensa del treball: 2015-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Tarifas electricas, PVPC, matlab Electricity prices, PVPC, matlab Tarifes electriques, PVPC, matlab
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica
  Director del projecte: García Amorós, Jordi
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería eléctrica
  Electric engineering
  Enginyeria elèctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar