Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

El ioga com a tractament del dolor lumbar cònic: Una revisió bibliogràfica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3478
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3478
 • Autors:

  Martin Vicent, Joan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-15
  Resum: Introducció: El dolor lumbar crònic (DLC) és un dels problemes de salut pública més prevalent en tot el món i cada cop son més els pacients que estan optant per teràpies complementàries com el Ioga, la meditació o la reducció de l’estrés basada en l’atenció plena amb la intenció de prevenir o disminuir la simptomatologia. El ioga es basa en la utilització de postures físiques, respiració i meditació. Objectius: Observar l’efectivitat del Ioga en comparació a altres intervencions en el dolor lumbar crònic. Material i mètodes: Tracta d’una revisió bibliogràfica seguint les indicacions de la declaració PRISMA en les següents fonts d’informació: Pubmed, Cochrane, Mendeley, PEDro i Google Acadèmic. Resultats: En aquesta revisió bibliogràfica es van incloure un total de 13 assajos clínics. D'aquests articles 10 valoren la intensitat del dolor, 9 la discapacitat, 7 la qualitat de vida (QV) i per últim només 5 contemplen la presa de medicaments per al dolor. Hem seleccionat estudis que comparen un grup d’intervenció de Ioga amb un grup control amb exercici físic, fisioteràpia, altres tipus de Ioga, tractament habitual o no tractament. Conclusions: L’aplicació del Ioga, per tractar la discapacitat i el dolor en la lumbàlgia crónica, no va obtenir resultats superiors respecte a la fisioteràpia o a l’exercici. La práctica de Ioga en pacients amb lumbàlgia crónica, no influeix en la disminució del consum de fàrmacs analgèsics i no influeix de forma significativa en la millora de la QV. Cal més recerca per determinar si el Ioga aconsegueix modificar la QV i d’altres variables associades al dolor crònic.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Martin Vicent, Joan
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El yoga como tratamiento del dolor lumbar crónico: Una revisión bibliográfica Yoga as a treatment for chronic low back pain: A bibliographic review El ioga com a tractament del dolor lumbar cònic: Una revisió bibliogràfica
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Yoga, Dolor lumbar, crónico Yoga, low back, chronic Ioga, Dolor lumbar, crònic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El ioga com a tractament del dolor lumbar cònic: Una revisió bibliogràfica
  Director del projecte: Montull Morer, Salvador
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar