Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Efectivitat de la punció seca pel tractament dels punts gallets miofascials, una revisió sistematica.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3517
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3517
 • Autors:

  Borisova, Kseniia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-16
  Resum: INTRODUCCIÓ: Hi ha evidència de que la punció seca (PS) és efectiva en el tractament dels punts gallets miofascials (PGM). L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica es veure si la punció seca té la mateixa efectivitat que altres tractaments dels PGM referent a la disminució del dolor, la millora de la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients. MATERIALS I MÈTODES: Es van buscar en dos bases de dades, Pubmed i PEDro assajos clínics que comparessin els efectes de la PS i altres tractaments o cap tractament en el dolor, la funcionalitat i la qualitat de vida. RESULTATS: D’un total de 249 articles publicats entre 2011 i 2021, es van seleccionar 47 estudis segons els criteris d’elegibilitat, incloent un total de 2.629 pacients. En els estudis s’aplicaven diferents tècniques per comparar la seva efectivitat en el tractament dels PGM. En 33 d’ells s’obté que la PS és més efectiva que tractaments d’electroteràpia, conservadors o invasius. En 10 es conclou que és igual d’efectiva que altres tractaments, i en 4 s’obté que és menys efectiva per la millora del dolor, funcionalitat i qualitat de vida. CONCLUSIÓ: La PS té igual o més efectivitat que altres mètodes en la disminució del dolor ocasionat pels PGM, i en la millora de la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients. Es conclou que la PS és d’efecte superior a tècniques d’electroteràpia. És d’efecte similar a infiltracions de diferents substàncies, i d’efecte superior o igual a tècniques conservadores, i es considera beneficiós la combinació de la PS combinada amb tècniques complementàries. Paraules clau: Punció Seca, Punt Gallet Miofascial, Dolor, Funcionalitat, Qualitat de Vida, Síndrome de Dolor Miofascial, Modalitats de Teràpia Física, Tractament Conservador.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Borisova, Kseniia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Efectivitat de la punció seca pel tractament dels punts gallets miofascials, una revisió sistematica. Effectiveness of dry needling for the treatment of trigger points, sistematic review Efectividad de la puncion seca para el tratamiento de los puntos gatillo miofasciales, una revision sistematica.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Punció Seca, Punt Gallet Miofascial, Dolor Dry Needling, Myofascial Trigger Point, Pain Punción Seca, Punto Gatillo Miofascial, Dolor
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Efectivitat de la punció seca pel tractament dels punts gallets miofascials, una revisió sistematica.
  Director del projecte: Salvat Salvat, Isabel
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar