Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Efectivitat de a punció seca pel tractament dels punts gallets miofascial

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3520
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3520
 • Autors:

  Ancosta Vallés, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-16
  Resum: NTRODUCCIÓ: Hi ha evidència de que la punció seca(PS)és efectiva en el tractament dels punts gallets miofascials (PGM). L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica es veure si la punció seca té la mateixa efectivitat que altres tractaments dels PGM referent a la disminució del dolor, la millora de la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients. MATERIALS I MÈTODES: Es van buscar en dos bases de dades, Pubmed i PEDro assajos clínics que comparessinels efectes de la PS ialtres tractaments o cap tractament en el dolor, la funcionalitat i la qualitat de vida. RESULTATS: D’un total de 249 articles publicats entre 2011 i 2021, es van seleccionar 47estudis segons els criteris d’elegibilitat,incloent un total de 2.629pacients.En els estudis s’aplicaven diferents tècniques per comparar la seva efectivitaten el tractament dels PGM. En 33 d’ells s’obté que la PS és més efectiva que tractaments d’electroteràpia, conservadors o invasius. En 10 es conclou que és igual d’efectiva que altres tractaments, i en 4 s’obté que és menys efectiva per la millora del dolor, funcionalitat i qualitat de vida.CONCLUSIÓ: La PSté igual o més efectivitat que altres mètodes en la disminució del dolor ocasionat pels PGM,i en la millora de lafuncionalitat i la qualitat de vida dels pacients.Es conclou que la PS és d’efecte superior a tècniques d’electroteràpia. És d’efecte similar a infiltracions de diferents substàncies, i d’efecte superior o igual a tècniques conservadores, i es considera beneficiós la combinació de la PS combinada amb tècniques complementàries.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Ancosta Vallés, Laura
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Efectividad de la punción seca para el tratamiento de los puntos gatillo mifasciales Effectiveness of dry needling in treating trigger points Efectivitat de a punció seca pel tractament dels punts gallets miofascial
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Punción seca, Punto gatillo miofascial, Dolor Dry needling, Tigger point, Pain Punció seca, Pun gallet miofascial, Dolor
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Efectivitat de a punció seca pel tractament dels punts gallets miofascial
  Director del projecte: Salvat Salvat, Isabel
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar