Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaranís Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos (Bolivia)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:354
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG354
 • Autors:

  De Cal Castellví, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-11-19
  Resum: El present article pretén explicar un projecte que s'ha dut a terme a Bolívia i en el qual he participat com a voluntària de la Creu Roja Boliviana. A través d'aquest projecte donem a conèixer d'una banda les problemàtiques més destacades en relació als mitjans de vida de quatre comunitats indígenes Guaranís i d'altra banda les intervencions que s'estan duent a terme en el projecte. Aquestes comunitats han estat sempre severament afectades per les sequeres en els últims anys, sobretot a causa de l'alta vulnerabilitat dels mitjans de subsistència de la població rural, basats en la ramaderia i l'agricultura. La intervenció que s'ha dut a terme des de la Creu Roja Boliviana en col·laboració amb la Creu Roja Espanyola, ha servit per millorar els seus mitjans de vida a través de l'accés a l'aigua, l'organització comunitària i el maneig agropecuari sostenible. This article aims to explain a project that has been carried out in Bolivia and in which I participated as a volunteer in the Bolivian Red Cross. Through this project we present the one hand the outstanding issues in relation to livelihoods four Guarani indigenous communities and on the other interventions being carried out in the project. These communities have always been severely affected by drought in recent years, mainly due to the high vulnerability of the livelihoods of the rural population, based on livestock and agriculture. The intervention was carried out from the Bolivian Red Cross in collaboration with the Spanish Red Cross, it has served to improve their livelihoods through access to water, community organization and sustainable agricultural management. El presente artículo pretende explicar un proyecto que se ha llevado a cabo en Bolivia y en el cual he participado como voluntaria de la Cruz Roja Boliviana. A través de este proyecto damos a conocer por un lado las problemáticas más destacadas en relación a los medios de vida de cuatro comunidades indígenas Guaranís y por otro lado las intervenciones que se están llevando a cabo en el proyecto. Estas comunidades han estado siempre severamente afectadas por las sequías en los últimos años, sobre todo debido a la alta vulnerabilidad de los medios de subsistencia de la población rural, basados en la ganadería y la agricultura. La intervención que se ha llevado a cabo desde la Cruz Roja Boliviana en colaboración con la Cruz Roja Española, ha servido para mejorar sus medios de vida a través del acceso al agua, la organización comunitaria y el manejo agropecuario sostenible.
  Matèria: Cooperació internacional-Bolívia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: De Cal Castellví, Alba
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Enfortiment del desenvolupament productiu de les comunitats Guaranís Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos (Bolivia) Strengthening the productive development of Guarani communities Ivitipora, Yasitata, Tunal and Potrerillos (Bolivia) Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaranís Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos (Bolivia)
  Data de la defensa del treball: 2015-05-25
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Desenvolupament productiu, Guaranís, Creu Roja, Cooperació Internacional, mitjan de vida, Bolivia. Productive development, Guaranis, Red Cross, International Cooperation, livehood, Bolivia Desarrollo productivo, Guaranís, Cruz Roja, Cooperación Internacional, medios de vida, Bolivia.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Fortalecimiento del desarrollo productivo de las comunidades Guaranís Ivitipora, Yasitata, el Tunal y Potrerillos (Bolivia)
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Cooperació internacional-Bolívia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar