Treballs Fi de Grau> Pedagogia

La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3576
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3576
 • Autors:

  Urgell Nogués, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-19
  Resum: La dramatització està present de forma constant en la vida de cadascú d’una manera innata i espontània, però tot i la importància que té aquesta eina com a recurs pedagògic, és molt poc freqüent trobar-nos amb centres educatius que treballin sota aquesta metodologia activa i dinàmica. Aquest Treball de Final de Grau (TFG), realitzat a través d’un paradigma naturalista i una metodologia mixta; és a dir, que obté resultats tant qualitatius com quantitatius; té la finalitat de demostrar el potencial de la seva metodologia, com un recurs educatiu que facilita l’adquisició d’una segona llengua, en un context d’infant de nova arribada. És per aquest motiu, que la investigació proposada va relacionada de forma directa amb l’aprenentatge d’una segona llengua, de manera que els seus resultats, permetran fer una millora en les estratègies utilitzades per a la seva ensenyança, amb l’objectiu de donar cabuda a la dramatització com una eina que beneficia el desenvolupament de les seves habilitats comunicatives i lingüístiques, pel que fa a l’adquisició de la llengua catalana a nivell oral.
  Matèria: Educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Urgell Nogués, Cristina
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil Dramatization in the classroom: a resource to facilitate the acquisition of the catalan oral language of newborn children, during the child education stage La dramatización en el aula: un recurso para facilitar la adquisición del lenguaje oral catalán en niños estrangeros durante la etapa de educación infantil
  Data de la defensa del treball: 2021-06-08
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: dramatización, segunda lengua (L2), niños estrangeros dramatization, second language (L2), newcomers dramatització, segona llengua (L2), infants nouvinguts
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil
  Director del projecte: Prieto Borràs, Jordi
  Ensenyament(s): Educació Infantil
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar