Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Informe de un caso clínico complejo diagnosticado de Covid-19. Tratamiento fisioterápico desde el punto de vista biopsicosocial.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3594
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3594
 • Autors:

  Mercadé Roig, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-19
  Resum: Realización de un plan tratamiento fisioterapéutico desde el punto de vista biopsicosocial, utilizando diversas técnicas entre las que destacan el ejercicio terapéutico y la fisioterapia respiratoria. El caso del estudio trata de un paciente de 69 años diagnosticado de Covid-19 persistente con curso clínico complejo. Se realizó la exploración física torácica, la valoración funcional, cognitiva y emocional y la Calidad de vida en relación con la salud. El objetivo era que obtuviera el máximo grado de autonomía posible y mejorase su calidad de vida. Realització d'un pla de tractament fisioterapèutic des del punt de vista biopsicosocial, utilitzant diverses tècniques entre les quals destaquen l'exercici terapèutic i la fisioteràpia respiratòria. El cas de l'estudi tracta d'un pacient de 69 anys diagnosticat de Covid-19 persistent amb curs clínic complex. Es va fer l'exploració física toràcica, la valoració funcional, cognitiva i emocional i la qualitat de vida en relació amb la salut. L'objectiu era que obtingués el màxim grau d'autonomia possible i millorés la qualitat de vida.
  Matèria: Fisioteràpia
  Idioma: Castellà
  Codirector del treball: Ferran Roig, Anna
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Mercadé Roig, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Informe d´un cas clínic complex diagnosticat de Covid-19. Tractament fisioteràpic des del punt de vista biopsicosocial. Report of a complex clinical case diagnosed with Covid-19. Physiological treatment from a biopsychosocial point of view. Informe de un caso clínico complejo diagnosticado de Covid-19. Tratamiento fisioterápico desde el punto de vista biopsicosocial.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: factors biopsicosocials, Coronavirus-19, envelliment biopsychosocial factors, Coronavirus-19, aging factores biopsicosociales, Coronavirus-19, envejecimiento
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Informe de un caso clínico complejo diagnosticado de Covid-19. Tratamiento fisioterápico desde el punto de vista biopsicosocial.
  Director del projecte: Aguilera Barea, Antonio
  Ensenyament(s): Fisioteràpia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Fisioteràpia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar