Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Accions mediambientals d'RSC: avantatges per a les empreses

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3609
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3609
 • Autors:

  Garcia Romero, Emma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-19
  Resum: La principal finalitat del present treball és cercar quins són els avantatges que poden obtenir les empreses quan decideixen prendre accions mediambientals de Responsabilitat Social Corporativa. Per tant, en un primer moment, s’estudia l’àmbit de l’RSC de manera global. Després, s’endinsa més profundament en l’àmbit ambiental, el qual en l’actualitat ha pres importància i un dels papers clau per preservar-lo el tenen les empreses. Havent estudiat els efectes de manera teòrica que experimenten les organitzacions empresarials amb aquestes actuacions, de forma posterior, mitjançant un estudi quantitatiu s’analitza en empreses reals quins han estat els beneficis obtinguts al ser mediambientalment responsables, concretament, d’acord amb accions relacionades amb el medi ambient. Així com una ulterior anàlisi qualitativa per aprofundir les conclusions del treball.
  Matèria: Medi Ambient
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Garcia Romero, Emma
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Acciones medioambientales de RSC: ventajas para las empresas CSR environmental actions: advantages for companies
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Responsabilidad Social Corporativa, medioambiente, ventajas empresariales Corporate Social Responsibility, environment, business advantages Responsabilitat Social Corporativa, medi ambient, avantatges empresarials
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Accions mediambientals d'RSC: avantatges per a les empreses
  Director del projecte: Borràs Garrido, Irene
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Medi Ambient
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar