Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Síntesi estereoselectiva de l'anàleg perfluorat de l'esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3664
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3664
 • Autors:

  Figueras Boldó, Adrià
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: S’explora la síntesi estereoselectiva d’un nou anàleg de la ceramida GT11, l’inhibidor més potent, fins al moment, de l’enzim dihidroceramida desaturasa 1. Aquest nou anàleg conté un heterocicle aromàtic tipus triazole disubstituït en les posicions 1,5 i una amida amb una cadena perfluorada com a característiques notables, tot mantenint aquells trets estructurals que s’han detectat clau a l’hora d’aconseguir la inhibició de l’enzim. La síntesi plantejada es sustenta en dues etapes clau: una addició estereoselectiva a l’aldehid de Garner i la formació d’un grup triazole 1,5-disubstituït mitjançant una cicloaddició azida-alquí amb la particularitat de l’ús d’un catalitzador de ruteni.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Figueras Boldó, Adrià
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Síntesi estereoselectiva de l'anàleg perfluorat de l'esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït Stereoselective synthesis of the perfluorinated analogue of sphingolipid GT11 with a central 1,5-disubstituted triazole moiety Síntesis estereoselectiva del análogo perfluorado del esfingolípido GT11 con una estructura central tipo triazol 1,5-disubstituida
  Data de la defensa del treball: 2021-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: dihidroceramida desaturasa 1, GT11, síntesi estereoselectiva dihidroceramida desaturasa 1, GT11, stereoselective synthesis dihidroceramida desaturasa 1, GT11, síntesis estereoselectiva
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Síntesi estereoselectiva de l'anàleg perfluorat de l'esfingolípid GT11 amb una estructura central tipus triazole 1,5-disubstituït
  Director del projecte: Matheu Malpartida, Maribel
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar