Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Optimització d'un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d'insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3666
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3666
 • Autors:

  Vega Mañas, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: A mesura que passa el temps la població augmenta per el que es busquen alternatives per a la demanda d'aliments. Una opció podria ser els derivats dels insectes i com a nou aliment s'ha de fer un control de qualitat. Aquesta anàlisi podria fer-se amb NIR portàtils miniaturitzats, ja que és un mètode senzill i no destructiu. I per analitzar d'una forma senzilla les dades obtingudes utilitzar anàlisi multivariant.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Vega Mañas, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Optimització d'un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d'insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant Optimization of a measurement method for the differentiation of different insect flours using portable NIRs and multivariate analysis Optimización de un metodo de medida para la diferenciación de diferentes harinas de insectos mediante -nir portàtiles i analisis multivariante
  Data de la defensa del treball: 2021-07-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: insectes, NIR portàtils, anàlisi multivariant insects, portable NIR, multivariate analysis insectos, NIR portatiles, analisis multivariante
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Optimització d'un mètode de mesura per a la diferenciació de diferents farines d'insectes mitjançant NIR portàtils i anàlisi multivariant
  Director del projecte: Riu Rusell, Jordi
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar