Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Anàlisi d'hidrocarburs aromàtics presents a l'atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3676
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3676
 • Autors:

  Alsina Coll, Arnau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: En este trabajo se hace la determinación de 21 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en muestras de aire del puerto de Tarragona utilizando filtros de materia particulada PM10. Para el análisis de las muestras se utiliza extracción con fluidos presurizados (PLE) y cromatografía de gases acoplada espectrómetro de masas (GC-MS). Las concentraciones obtenidas de los 21 PAHs oscilan entre los 12:01 ng / m3 y los 8.93 ng / m3. Los compuestos más abundantes son el pireno, el fluoranteno, el criseno, el benzo(b)fluoranteno, y el benzo(g, h, i)perileno, todos ellos con concentraciones superiores a 3 ng / m3. Las concentraciones obtenidas por benzo(a)pireno, el único PAH que está regulado, se encuentran dentro del intervalo de 0.001 ng / m3 a 0.383 ng / m3. In this project, it’s done the determination of 21 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in air samples from Tarragona harbour using PM10 particulate matter filters. Pressurized fluid extraction (PLE) and gas chromatography coupled to a mass spectrometer (GC-MS) are used for the analysis of the samples. The concentrations obtained from the 21 PAHs range from 0.01 ng/m3 to 8.93 ng/m3, the most abundant compounds are pyrene, fluoranthene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, and benzo(g,h,i)perylene, all with concentrations abocve 3 ng/m3. The concentrations obtained by benzo(a)pyrene, the only PAH that is regulated, range from 0.001 ng/m3 to 0.383 ng/m3. En aquest treball es fa la determinació de 21 hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) en mostres d’aire del port de Tarragona utilitzant filtres de matèria particulada PM10. Per l’anàlisi de les mostres s’utilitza extracció amb fluids pressuritzats (PLE) i cromatografia de gasos acoblada espectròmetre de masses (GC-MS). Les concentracions obtingudes dels 21 PAHs oscil·len entre els 0.01 ng/m3 i els 8.93 ng/m3. Els compostos més abundants són el pirè, el fluorantè, el crisè, el benzo(b)fluorantè, i el benzo(g,h,i)perilè, tots ells amb concentracions superiors a 3 ng/m3. Les concentracions obtingudes pel benzo(a)pirè es troben dins l’interval de 0.001 ng/m3 a 0.383 ng/m3.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Alsina Coll, Arnau
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi d'hidrocarburs aromàtics presents a l'atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS Analysis of aromatic hydrocarbons present in the atmosphere by extraction by pressurized fluids and analysis by GC-MS Análisis de hidrocarburos aromáticos presentes en la atmósfera mediante extracción para fluidos presurizados y análisis por GC-MS
  Data de la defensa del treball: 2021-02-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: hidrocarburos aromáticos policíclicos, benzo(a)pireno, cromatografía de gases polycyclic aromatic hydrocarbons, benzo(a)pyrene, gas chromatography hidrocarburs aromàtics policíclics, benzo(a)pirè, cromatografia de gasos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi d'hidrocarburs aromàtics presents a l'atmosfera mitjançant extracció per fluids pressuritzats i anàlisi per GC-MS
  Director del projecte: Borrull Ballarín, Francesc
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar