Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3678
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3678
 • Autors:

  Ferré Soler, Carla
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: Un dels problemes dels espessants tèxtils és que la seva reacció de polimerització es requereix fer en emulsió inversa en la qual hi ha una fase aquosa i una fase orgànica. Aquesta fase orgànica conté un oli format per hidrocarburs que, al treballar a temperatures altes, s’evaporen i van a formar part de l’atmosfera. S’intentarà disminuir l’emissió d’aquests. També es vol aconseguir que aquests no es congelin a una temperatura baixa. S’ha arribat a la conclusió que canviant l’oli utilitzat per un format amb cadenes d’hidrocarburs més llargues, farà que el punt d’evaporació d’aquest baixi i no hi hagi tanta emissió de fums. Per solucionar el tema de la congelació, s’ha reduït la proporció de dissolvent aquós respecte el dissolvent orgànic. Un dels problemes dels espessants tèxtils és que la seva reacció de polimerització es requereix fer en emulsió inversa en la qual hi ha una fase aquosa i una fase orgànica. Aquesta fase orgànica conté un oli format per hidrocarburs que, al treballar a temperatures altes, s’evaporen i van a formar part de l’atmosfera. S’intentarà disminuir l’emissió d’aquests. També es vol aconseguir que aquests no es congelin a una temperatura baixa. S’ha arribat a la conclusió que canviant l’oli utilitzat per un format amb cadenes d’hidrocarburs més llargues, farà que el punt d’evaporació d’aquest baixi i no hi hagi tanta emissió de fums. Per solucionar el tema de la congelació, s’ha reduït la proporció de dissolvent aquós respecte el dissolvent orgànic.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Ferré Soler, Carla
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudio, mejora y desarrollo de un espesante téxtil Study, improvement and development of a textilethickening agent Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil
  Data de la defensa del treball: 2021-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: espesante téxtil, punto congelación, emisión humos textile thickening agent ,freezing point, smoke emission espressant tèxtil, punt congelació, emissió fums
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil
  Director del projecte: Carvajal Martí, Joan Josep
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar