Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3689
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3689
 • Autors:

  Garcia Sanchez, Guillem
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: S’ha plantejat una ruta sintètica, de 7 etapes, per a l’obtenció de nous lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa. Tot i no haver completat la ruta sintètica, s’han sintetitzat amb èxit els compostos resultants de les 6 primeres etapes, els quals han estat caracteritzats mitjançant tècniques espectroscòpiques de RMN 1H i 13C{1H}. Per a l’assignació dels senyals s’han usat les tècniques COSY {1H,1H} i HSQC{1H,13C} i pels compostos amino-alcohol finals s’han realitzat experiments HMBC{1H,13C} i NOE.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Garcia Sanchez, Guillem
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa Synthesis and caracterization of chiral phosphite-phosphoramidite ligands derived from D-(+)-glucose Síntesis y caracterización de ligandos fosfito-fosforoamidito quirales derivados de la D-(+)-glucosa
  Data de la defensa del treball: 2021-07-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: síntesi orgànica, catàlisi, determinació estructural. organic synthesis, catalysis, structure determination síntesis orgánica, catálisi, determinación estructural.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Síntesi i caracterització de lligands fosfit-fosforoamidit quirals derivats de la D-(+)-glucosa
  Director del projecte: Diéguez Fernández, Montserrat
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar