Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3690
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3690
 • Autors:

  El Khannaji, Hafssa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-22
  Resum: Recentment els polímers intel·ligents termosensibles que presenten una temperatura de solució crítica inferior (LCST) en medi aquós han despertat un gran interès especialment en el camp de la biomedicina. Aquest treball s’ha centrat en la síntesi i l’estudi del comportament LCST d’una família de polímers d’aquest tipus derivats de l’àcid làctic. Els monòmers, de tipus acrilat de lactamida, s’han sintetitzat a partir del dissolvent verd lactat d’etil i després s’han polimeritzat via SET-LRP en aigua. Finalment, s’ha estudiat el comportament LCST en aigua d’aquests materials a partir de la determinació de la seva temperatura d’enterboliment (Tent).
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: El Khannaji, Hafssa
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd Thermoresponsive polymers based on ethyl lactate, a green solvent Polímeros termosensibles basados ​​en el lactato de etilo, un disolvente verde
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: polímers termosensibles, polímers biobasats, SET-LRP en medi aquós thermoresponsive polymers, biobased polymers, aqueous SET-LRP polímeros termosensibles, polímeros biobasados, SET-LRP en agua
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd
  Director del projecte: Lligadas Puig, Gerard
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar