Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3706
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3706
 • Autors:

  López Lleixà, Miriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-23
  Resum: En aquest treball de fi de grau es farà un estudi i posterior anàlisi dels diferents paràmetres de les aigües residuals que provenen de l'EDAR que és a IQOXE. El treball consta de tres parts. Primerament, s’informa de les característiques químiques dels paràmetres que conté l’aigua residual i s’explica el procés de purificació de la EDAR. Seguidament, es comentarà l’estudi realitzat en la estació: mesures diàries i puntuals dels diferents paràmetres que es seleccionen. S’exposen els resultats, es calcula el rendiment de la EDAR i es fa una conclusió de la estació i es proposen possibles millores. Finalment, es fa una conclusió del treball de fi de grau, fent autocrítica i veient si s’ha complert amb l’objectiu o no del treball.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: López Lleixà, Miriam
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE Study and analysis of IQOXE's WWTP Estudio y análisis de la estación depuradora de aguas residuales de IQOXE
  Data de la defensa del treball: 2021-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: EDAR, aigües residuals, efluents químics EDAR, WWTP, wastewater EDAR, aguas residuales, efluentes químicos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudi i anàlisi de l'estació depuradora d'aigües residuals d'IQOXE
  Director del projecte: Pazos Pérez, Nicolás Carlos
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar