Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3708
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3708
 • Autors:

  Haro Anglès, Natalia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-23
  Resum: El present projecte té com a objectiu el desenvolupament i la validació d’un mètode analític per a la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d’ús veterinari per polvorització cutània. Aquest s’ha dut a terme mitjançant la tècnica de cromatografia de líquids, Liquid Chromatography (LC). S’han avaluat diferents paràmetres per la validació del mètode, i s’han obtingut uns resultats correctes, per tant, es pot assumir que el mètode analític proposat utilitzant la tècnica LC és vàlid per a l’anàlisi del medicament.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Haro Anglès, Natalia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari Validation of a method for liquid chromatography for the determination of the active substance chlorothetracycline and its impurities in a veterinary medicinal product Validación de un método por cromatografía de líquidos para la determinación del principio activo clortetraciclina y sus impurezas en un medicamento de uso veterinario
  Data de la defensa del treball: 2021-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: validació, clortetraciclina, cromatografia de líquids validation, chlortetracycline, liquid chromatography validación , clortetraciclina, cromatografía de líquidos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Validació d'un mètode per cromatografia de líquids per la determinació del principi actiu clortetraciclina i les seves impureses en un medicament d'ús veterinari
  Director del projecte: Pazos Pérez, Nicolás Carlos
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar