Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3709
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3709
 • Autors:

  Aguado Hidalgo, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-26
  Resum: Aquesta investigació té l'objectiu de conèixer com s'està treballant l'educació sexual a les escoles i els instituts de la província de Tarragona. Per donar resposta a aquest objectiu, s'ha aplicat un qüestionari a mestres en servei de diferents centres educatius i s'ha fet una entrevista semiestructurada a una tècnica. A través del buidatge i el tractament de les dades s'ha recollit informació sobre la formació que tenen els infants i els adolescents d'educació primària i secundària, la percepció que tenen els agents que participen tant directament com indirectament en aquesta temàtica, i la formació del professorat. La presente investigación tiene el objetivo de conocer cómo se está trabajando la educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona. Para dar respuesta a este objetivo, se ha aplicado un cuestionario a maestros en servicio de diferentes centros educativos y se ha realizado una entrevista semiestructurada a una técnica. A través del vaciado y el tratamiento de los datos se ha recogido información sobre la formación que tienen los niños/as y adolescentes de educación primaria y secundaria, la percepción que tienen los agentes que participan tanto directamente como indirectamente en esta temática, y la formación del profesorado.
  Matèria: Pedagogia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Aguado Hidalgo, Núria
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Educació sexual a les escoles i instituts de la provínica de Tarragona Sex education in schools and institutes in the province of Tarragona Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: professorat, educació sexual, Tarragona, entitats, tallers teachers, sex education, Tarragona, organizations, workshops. profesorado, educación sexual, Tarragona, entidades, talleres
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona
  Director del projecte: Camarero Figuerola, Marta
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Pedagogia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar