Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Relació del cànon de bellesa femení amb els trastorns de la conducta alimentària

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3715
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3715
 • Autors:

  Aliau Capilla, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-26
  Resum: L’objectiu principal d’aquest article és dur a terme una aproximació a les causes dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) derivades de la pressió social per encaixar dins dels estàndards de bellesa socialment acceptats i les seves possibles conseqüències. S’han realitzat entrevistes a dones joves d’entre 20 i 24 anys per conèixer les seves experiències respecte a la pressió exercida sobre el compliment dels cànons establerts. Els resultats obtinguts mostren que hi ha una clara relació entre aquest fenomen social i l’evolució d’una alteració en la conducta alimentària, per tant es pot considerar com un factor causal potencial, tot i que, no és l’única causa identificada de la patologia. També, un altre factor important és el rol de gènere femení establert que defineix el que “hauria de ser” una dona.
  Matèria: Treball social
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Aliau Capilla, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Relació del cànon de bellesa femení amb els trastorns de la conducta alimentària “Relationship between the female beauty canon and eating disorders” Relación del canon de belleza femenino con los trastornos de la conducta alimentaria
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Salut Mental, trastorns de la conducta alimentària, trastorns mentals. Mental Health, eatingdisorders, mental disorders. Salud Mental, trastornos de la conducta alimentarea, trastornos mentales.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Relació del cànon de bellesa femení amb els trastorns de la conducta alimentària
  Director del projecte: Puig Cruells, Carmina
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar