Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

La influencia de las redes sociales en los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3770
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3770
 • Autors:

  Soler López, Blanca
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: Els trastorns de la conducta alimentària (TCA) són trastorns mentals d'origen multifactorial. Se solen manifestar en l'etapa de l'adolescència, afectant en major quantitat a les noies. Des de fa uns anys la influència de les xarxes socials s'ha convertit en un factor de risc. L'objectiu de l'estudi ha estat conèixer quina relació existeix entre els trastorns de la conducta alimentària i les xarxes socials. Per a realitzar la recerca hem comptat amb el testimoniatge de noies que havien sofert un TCA durant l'etapa de l'adolescència i de l'opinió d'adolescents respecte a les xarxes socials.  Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son trastornos mentales de origen multifactorial. Suelen manifestarse en la etapa de la adolescencia, afectando en mayor cantidad a las chicas. Desde hace unos años la influencia de las redes sociales se ha convertido en un factor de riesgo. El objetivo del estudio ha sido conocer qué relación existe entre los trastornos de la conducta alimentaria y las redes sociales. Para realizar la investigación hemos contado con el testimonio de chicas que habían sufrido un TCA durante la etapa de la adolescencia y de la opinión de adolescentes respecto a las redes sociales.
  Matèria: Treball social
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Soler López, Blanca
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La influència de les xarxes socials en els trastorns de la conducta alimentària en adolescents Influence of social media in eating disorders affecting teenagers La influencia de las redes sociales en los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes
  Data de la defensa del treball: 2021-07-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Trastorn de la conducta alimentària, adolescencia, xarxes socials, cànons de bellesa, factors de risc Eating disorders, adolescence, social media, beauty cannons, risk factors Trastorno de la conducta alimentaria, adolescencia, redes sociales, cánones de belleza, factores de riesgo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La influencia de las redes sociales en los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes
  Director del projecte: Latur Subirats, Anaïs
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball social
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar