Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Previsión de ampliación de servicios en el complejo industrial Campeza S.L.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3774
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3774
 • Autors:

  Clivillé Cabré, Pol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: La presència de fàrmacs en aigües de rius és un dels problemes d’actualitat en el camp mediambiental. Degut a la baixa concentració amb què es troben aquests compostos en aigua és necessari desenvolupar mètodes sensibles basats en la cromatografia líquida, precedida del tractament de les mostres amb l’objectiu de concentrar-les i/o netejar-ne la matriu. En aquest treball, s’han avaluat uns sorbents comercials d’extracció en fase sòlida (SPE) de mode mixt amb base sílice per a desenvolupar un mètode per a la determinació d’un conjunt de fàrmacs d’ús habitual en aigües de riu basat en l’extracció SPE i la cromatografia de líquids acoblada a un detector UV. Els nous sorbents s’han avaluat i comparat amb sorbents comercials de mode mixt amb base polimèrica. Com a resultat principal cal destacar que, tot i la funcionalitat d’alguns dels sorbents de mode mixt amb base sílice per a l’extracció de fàrmacs en mostres d’aigua de riu, el sorbents de mode mixt amb base polimèrica permeten obtenir millors resultats.
  Matèria: Química
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Clivillé Cabré, Pol
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Evaluación de sorbentes de extracción en fase sòlida de modo mixto de base sílica en la determinación de fármacos mediante cromatografía de líquidos Avaluació dels sorbents d'extracció en fase sòlida de mode mixt de base sílice en la determinació de fàrmacs mitjançant cromatografia líquida
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: avaluació, extracció en fase sòlida de mode mixt amb base sílice, cromatografia avaluation, chromatography, solid phase extraction mixed mode with silica base evaluacion, extraccion en fase sólida de modo mixto en base sílica, cromatografia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Avaluació dels sorbents d'extracció en fase sòlida de mode mixt de base sílice en la determinació de fàrmacs mitjançant cromatografia líquida
  Director del projecte: Marcé Recasens, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar