Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3780
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3780
 • Autors:

  Varela Guerrero, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: PAPAC38 i PACAP27 són pèptids endògens que han estat estudiats per les seves propietats contra malalties neurodegeneratives. Recentment, s'ha estudiat si una versió més fàcil de fer també podria presentar aquestes propietats, i els resultats van mostrar que PACAP23 era el compost bioactiu més curt. Malgrat els seus efectes positius, els pèptids presenten una sèrie d'inconvenients i una dificultat per creuar el BBB. La glicosilació ha demostrat ser eficaç per ajudar amb aquests problemes. Per això, l'èxit en la síntesi d'un PACAP23 glicosilat podria obrir un ampli ventall de possibilitats per al disseny d'un fàrmac destinat al tractament d'aquestes malalties. PAPAC38 and PACAP27 are endogenous peptides which have been studied for their properties against neurodegenerative diseases. Recently, it was studied if an easier to make version could also present these properties, and the results showed that PACAP23 was the shortest bioactive compound. Despite its positive effects, peptides present a series of drawbacks and a difficulty in crossing the BBB. Glycosylation has proved effective to help with these problems. Because of that, the success in the synthesis of a glycosylated PACAP23 could open a wide range of possibilities for the design of a drug meant for the treatment of these diseases.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Varela Guerrero, Daniel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Síntesi i caracterització de glicopèptids de PACAP23 per una millora de l'estabilitat i el transport Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport Síntesis y caracterización de glicopéptidos de PACAP23 para una mejora de su estabilidad y transporte
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: PACAP23, Glicosilació PACAP23, Glycosylation PACAP23, Glucosilación
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Synthesis and characterization of PACAP23 glycopeptides for improved stability and transport
  Director del projecte: Fernández Gutiérrez Mª Elena
  Ensenyament(s): Química en anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar