Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3788
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3788
 • Autors:

  Molina Ruz, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: L'avaluació de la qualitat és una de les parts més importants del procés de fabricació. Per fer-ho, s'ha de fer un seguiment constant de les propietats del producte. En el cas de les resines de polièster, l'aciditat i la viscositat són les propietats a controlar per assegurar la perfecta producció del producte. Per aconseguir aquest objectiu, la implementació de l'espectroscòpia NIR podria ser molt útil. Amb això en ment, en aquest treball de fi de grau, l'objectiu és l'aplicació de l'espectroscòpia NIR i el desenvolupament d'un mètode de calibratge de mínims quadrats parcials (PLS) perquè es pugui realitzar la determinació de les propietats esmentades anteriorment. The assessment of quality is one of the most important parts of the manufacturing process. To do so, a constant monitoring of the product properties has to be done. In the case of polyester resins, the acid value and the viscosity are the properties to control to assure the perfect production of the product. To achieve this goal, the implementation of NIR spectroscopy could be very useful. With this in mind, in this bachelor’s thesis, the objective is the application of NIR spectroscopy and the development of a Partial Least Squares (PLS) calibration method so that the determination of the properties mentioned above can be performed.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Molina Ruz, Irene
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Implementación de la espectroscopia NIR en la determinación de propiedades físicas y químicas en resinas de poliéster mediante el análisis multivariante Partial Least Squares (PLS). Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis. Implementació de l'espectroscopia NIR en la determinació de propietats físiques i químiques en resines de polièster mitjançant l'anàlisi multivariant Partial Least Squares (PLS).
  Data de la defensa del treball: 2021-07-05
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: espectroscopia, PLS, poliéster spectroscopy, PLS, polyester espectroscopia, PLS, poliéster
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Implementation of NIR Spectroscopy for the determination of physical and chemical properties in polyester samples by using Partial Least Squares (PLS) multivariate analysis.
  Director del projecte: Pamies Ollé, Oscar
  Ensenyament(s): Química en anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar