Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3790
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3790
 • Autors:

  Plaza Luna, Jorge
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: Els problemes derivats de l'acumulació de residus de plàstic i la dependència de recursos no renovables per a la seva producció, han conduït a la recerca de nous polímers amb base biològica com a alternativa als plàstics convencionals. En aquest treball, vam sintetitzar una sèrie de copolímers homo i aleatoris termoresponsius intel·ligents basats en monòmers acrílics de lactamida preparats a partir de dissolvent de lactat d’etil, un derivat de l’àcid làctic. L’àcid làctic és una de les primeres matèries de base biològica per a la producció de polímers, atesa la seva disponibilitat fàcil d’hidrats de carboni, la seva biodegradabilitat i la seva toxicitat reduïda. The problems derived from the accumulation of plastic waste and the dependence on non-renewable resources for its production, has led to the search for new biobased polymers as an alternative to conventional plastics. In this work, we synthesized a series of smart thermoresponsive homo and random copolymers based on lactamide acrylic monomers prepared from ethyl lactate solvent, a lactic acid derivative. Lactic acid is one of the top biobased feedstocks for the production of polymers given its readily availability from carbohydrates, biodegradability and reduced toxicity. Los problemas derivados de la acumulación de residuos de plástico y la dependencia de recursos no renovables para su producción, han conducido a la búsqueda de nuevos polímeros con base biológica como alternativa a los plásticos convencionales. En este trabajo, hemos sintetizado una serie de homopolímeros y aleatorios copolímeros termoresponsivos basados en monómeros acrílicos de lactamida preparados a partir de disolvente de lactato de etilo, un derivado del ácido láctico. El ácido láctico es una de las materias primas de base biológica para la producción de polímeros, dada su fácil disponibilidad de hidratos de carbono, su biodegradabilidad y su toxicidad reducida.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Analítica i Química Orgànica
  Estudiant: Plaza Luna, Jorge
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Polímers termoresponsius ben definits a base d'àcid làctic Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers Polímeros termoresponsivos bien definidos a base de ácido láctico
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: polímers, àcid làctic, termoresponsius polymers, lactic acid, thermoresponsives polímeros, ácido láctico, termoresponsivos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Well-defined thermoresponsive lactic acid-based polymers
  Director del projecte: Lligadas Puig, Gerard
  Ensenyament(s): Química en anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar