Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

El papel de RUNX1 en la patogenia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3796
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3796
 • Autors:

  Gil Parodi, Chloé Joana
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: La enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos con diferentes grados de daño hepático. Este trabajo se ha centrado en el estudio de un elemento posiblemente implicado en la patogenia de la EHGNA, conocido como RUNX1 (del inglés, Runt-related transcription factor 1). RUNX1 es un factor de transcripción con una función proangiogénica y directamente involucrado con la inflamación, aunque su papel en la EHGNA sigue sin estar claro. Los resultados obtenidos sugieren que RUNX1 tiene una función protectora en estadios iniciales de la EHGNA para intentar reparar el hígado. La malaltia del fetge gras no alcohòlic (EHGNA) es caracteritza per l'acumulació de greix als hepatòcits amb diferents graus de dany hepàtic. Aquest treball s'ha centrat en l'estudi d'un element possiblement implicat en la patogènia de l'EHGNA, conegut com a RUNX1 (de l'anglès, Runt-related transcription factor 1). RUNX1 és un factor de transcripció amb una funció proangiogènica i directament involucrat en la inflamació, encara que el seu paper a l'EHGNA continua sense estar clar. Els resultats obtinguts suggereixen que RUNX1 té una funció protectora en estadis inicials de l'EHGNA per intentar reparar el fetge.
  Matèria: Medicina
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Gil Parodi, Chloé Joana
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El papel de RUNX1 en la patogenia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) The role of RUNX1 in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) El paper de RUNX1 en la patogènia de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA)
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: RUNX1, EHGNA, hígado RUNX1, NAFLD, liver RUNX1, MFGNA, fetge
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El papel de RUNX1 en la patogenia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA)
  Director del projecte: Auguet Quintillà, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar