Treballs Fi de Grau> Química Física i Inorgànica

Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:3799
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3799
 • Autors:

  Gilmartin, Thiago
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2021-07-28
  Resum: Discussion of the variation in the conformation and affinity of the glycosylated neurohormone PACAP23 in function of the substitution of the fourth amino acid of the peptide chain by Glycine, Alanine, or Sarcosine; and their affinity towards the G protein-coupled receptors PAC1, VPAC1, and VPAC2. This substitution may cause the variation of the three-dimensional structure of the peptide, producing beta-turn or alpha-helix conformations. Beta-turns favor the affinity to PAC1 receptors, while alpha-helix conformations will rather interact with VPAC1 and VPAC2 receptors. This study has been centered on PAC1 affinity and activation, due to its neuroprotective and neuro-repairing activity. Discussió de la variació en la conformació i afinitat de la neurohormona glicosilada PACAP23 en funció de la substitució del quart aminoàcid de la cadena peptídica per glicina, alanina o sarcosina; i la seva afinitat cap als receptors acoblats a proteïnes G PAC1, VPAC1 i VPAC2. Aquesta substitució pot provocar la variació de l'estructura tridimensional del pèptid, produint conformacions de gir beta o alfa-hèlix. Els girs beta afavoreixen l'afinitat amb els receptors PAC1, mentre que les conformacions d'hèlix alfa interactuaran més aviat amb els receptors VPAC1 i VPAC2. Aquest estudi s'ha centrat en l'afinitat i activació de PAC1, a causa de la seva activitat neuroprotectora i neuro-reparadora.
  Matèria: Química
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Química Chemistry Química
  Departament: Química Física i Inorgànica
  Estudiant: Gilmartin, Thiago
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Variació conformacional i selectivitat de PACAP23 glicosilat substituïnt el quart residu per inductors de gir beta o d'hèlix alfa Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers Variación conformacional y selectividad de PACAP23 glicosilado reemplazando el cuarto residuo por inductores de giro beta o hélice alfa
  Data de la defensa del treball: 2021-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: síntesi de pèptids, glicosilació, PACAP23 peptide synthesis, glycosylation, PACAP23 síntesis de péptidos, glicosilación, PACAP23
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Conformational Variation and Selectivity of Glycosylated PACAP23 Replacing the Fourth Residue by Beta-turn or Alpha-helix Inducers
  Director del projecte: Fernández Gutiérrez, María Elena
  Ensenyament(s): Química en anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar